Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Esâsü'l-kıyâs (Fıkhî Kıyasın Esası: Tevkîf)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

Ansiklopedide Bölümler

Bûtî, Muhammed Saîd Ramazân

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.222-225, 2016