Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Islamic Law and Change: A Study of the 16-17th Century Ottoman Ihyā al-Mawāt Problem

İslam Hukuku Anabilim Dalı Tez-Makale Sunumları, İstanbul, Turkey, 10 May 2022 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

Esâsü’l-kıyâs (Fıkhî Kıyasın Esası: Tevkîf)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

in: , Hasan Hacak, Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.11-29, 2019

Giriş

in: Esâsü’l-kıyâs (Fıkhî Kıyasın Esası: Tevkîf), Prof. Dr. Hasan Hacak, Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.11-29, 2019

Episodes in the Encyclopedia

TDV Yayınları/İSAM Yayınları, pp.22-25, 2019

TDV Yayınları/İSAM Yayınları, pp.34-37, 2019

TDV Yayınları/İSAM Yayınları, pp.11-12, 2019

TDV Yayınları/İSAM Yayınları, pp.56-60, 2019

Desûkî, Muhammed b. Ahmed

TDV Yayınları/İSAM Yayınları, pp.70-73, 2019

Bûtî, Muhammed Saîd Ramazân

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.222-225, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

15

Open Access

2