Asst. Prof.

Abdullah Batuhan BAYTAZ


Faculty of Law

Public Law Department

Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı , Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Kanunilik İlkesi Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum

Istanbul University, Sosyal Bilirmler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

TÜRK CEZA HUKUKUNDA MÜSADERE (TCK MD. 54-55)

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Hukuk Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2010 - 2016

2010 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

Managerial Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Seri Muhakeme Usulü

Baytaz A. B.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi/Journal of Criminal Law & Criminology/Zeitschrift für Strafrecht und Kriminologie, vol.8, no.2, pp.227-273, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Tefecilik Suçu

Baytaz A. B.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.139-174, 2020 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Cyberterrorismus

Baytaz A. B. , Aynural Ö. M.

Journal of Criminal Law, The Korean Criminal Law Association, vol.30, no.3, pp.273-279, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

6638 Sayılı Kanun ile PVSK ve CMK’da Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

BAYTAZ A. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.74, no.2, pp.29-48, 2015 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Onarıcı Adalete Genel Bir Bakış

BAYTAZ A. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.71, pp.117-129, 2012 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Hekimlerin Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile TCK Madde 280’deki Suçu Bildirmeme Suçu Çelişiyor Mu?

BAYTAZ A. B.

Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, no.2, pp.173-194, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Yargılamanın Yenilenmesinde Kişinin Hukuki Statüsü

Baytaz A. B.

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı, İstanbul, Turkey, 20 - 26 November 2020, pp.157-159

2020

2020

Tutuklu ve Hükümlülerin İletişim Hakkı

Baytaz A. B.

15. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 31 May - 01 June 2020

2017

2017

Cyber Terrorism

Baytaz A. B. , Aynural Ö. M.

2017 Turkey - Korea Symposium on Criminal Law and Justice, Seoul, South Korea, 22 - 23 September 2017, vol.30, no.3, pp.273-282 Sustainable Development

2016

2016

Confiscation in Turkish Criminal Law

Baytaz A. B.

5TH TURKİSH - BOSNİAN HERZEGOVİNİAN - CROTİAN JURİST DAYS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 07 April 2016, pp.31-48 Sustainable Development

2017

2017

Amendments to Turkish Constitution and Criminal Procedure Code in Relation to Basic Rights and Freedoms

Baytaz A. B.

Türkiye Makedonya Hukuk Günleri , İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2017 Sustainable Development

2013

2013

Criminal Law Reform in Turkey and The New Trends in Turkish Law

Baytaz A. B.

Conference on The New Trends in Turkish Law, Krakow, Poland, 17 May 2013 Sustainable Development

2012

2012

A Brief Summary Focusıng The " Protectiıon Of The Famıly And Preventıng Vıolence Agaınst Women Act

SÖZÜER A. , KELEP PEKMEZ T. , BAYTAZ A. B.

2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık", İstanbul, Turkey, 27 September - 04 October 2012, pp.251-255

2012

2012

Türk Ceza Hukukunda Kadın ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin 6284 sayılı Kanun Bağlamında Değerlendirilmesi

Sözüer A. , Baytaz A. B. , Kelep Pekmez T.

2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık", İstanbul, Turkey, 27 September - 04 October 2012, pp.255-287

Books & Book Chapters

2018

2018

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum

BAYTAZ A. B.

Oniki Levha, İstanbul, 2018

2018

2018

Confiscation in Tukish Criminal Law

Baytaz A. B.

in: 5. Turkish - Bosnian Herzegovinian - Crotian Jurist Days, Prof. Dr. Adem Sözüer, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.31-48, 2018

2014

2014

A Brief Summary of Focusing the “Protection of the Family and Preventing Violence Againts Women Act”,

Sözüer A. , Baytaz A. B. , Kelep Pekmez T.

in: 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali; Kadına Yöenlik Şiddet ve Ayrımcılık, Adem Sözüer, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.251-253, 2014

2014

2014

Türk Ceza Hukukunda Kadın ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin 6284 Sayılı Kanun Bağlamında Değerlendirilmesi

Sözüer A. , Baytaz A. B. , Kelep Pekmez T.

in: 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali; Kadına Yöenlik Şiddet ve Ayrımcılık, Adem Sözüer, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.255-286, 2014

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi/Journal of Criminal Law & Criminology/Zeitschrift für Strafrecht und KriminologieSustainable Development

Assistant Editor

2015 - 2015

2015 - 2015

Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul

Publication Committee Member

2015 - 2015

2015 - 2015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

January 2016

January 2016

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas

National Scientific Refreed JournalScholarships

2019 - 2020

2019 - 2020

2219 - Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu

TUBITAK

2012 - 2013

2012 - 2013

Yurtdışı Araştırma Bursu

YOK

2012 - 2012

2012 - 2012

Yurtdışı Araştırma Bursu

Foundation