Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Batuhan BAYTAZ


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı , Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Kanunilik İlkesi Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilirmler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

TÜRK CEZA HUKUKUNDA MÜSADERE (TCK MD. 54-55)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - 2016

2010 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Yönetimsel Görevler

2017 - 2019

2017 - 2019

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Türk Ceza Kanunu'nda İntihara Yönlendirme Suçu

BAYTAZ A. B.

A.Huysal(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Seri Muhakeme Usulü

Baytaz A. B.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.227-273, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Tefecilik Suçu

Baytaz A. B.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.2, ss.139-174, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Cyber Terorrismus

Baytaz A. B. , Aynural Ö. M.

Journal of Criminal Law, cilt.30, ss.273-283, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

6638 Sayılı Kanun ile PVSK ve CMK’da Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

BAYTAZ A. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.74, sa.2, ss.29-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Onarıcı Adalete Genel Bir Bakış

BAYTAZ A. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.71, ss.117-129, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Hekimlerin Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile TCK Madde 280’deki Suçu Bildirmeme Suçu Çelişiyor Mu?

BAYTAZ A. B.

Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, sa.2, ss.173-194, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Yargılamanın Yenilenmesinde Kişinin Hukuki Statüsü

Baytaz A. B.

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı, İstanbul, Türkiye, 20 - 26 Kasım 2020, ss.157-159

2020

2020

Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı

Baytaz A. B.

15. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2020

2012

2012

TÜRK CEZA HUKUKUNDA KADIN VE TÜRKİYE’DE KADINA YONELİK ŞİDDETİN 6284 SAYILI KANUN BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

KELEP PEKMEZ T. , BAYTAZ A. B.

2 Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı, İstanbul, Türkiye, 08 Ekim 2012 - 12 Temmuz 2015, ss.255-287

2012

2012

Türk Ceza Hukukunda Kadın ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin 6284 sayılı Kanun Bağlamında Değerlendirilmesi

SÖZÜER A. , KELEP PEKMEZ T. , BAYTAZ A. B.

2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık", İstanbul, Türkiye, 27 Eylül - 04 Ekim 2012, ss.255-287

2012

2012

A Brief Summary Focusıng The " Protectiıon Of The Famıly And Preventıng Vıolence Agaınst Women Act

SÖZÜER A. , KELEP PEKMEZ T. , BAYTAZ A. B.

2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık", İstanbul, Türkiye, 27 Eylül - 04 Ekim 2012, ss.251-255

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum

BAYTAZ A. B.

Oniki Levha, İstanbul, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi

Yardımcı Editör

2015 - 2015

2015 - 2015

Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul

Yayın Kurul Üyesi

2015 - 2015

2015 - 2015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2016

Ocak 2016

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas

Hakemli Bilimsel Dergi