Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Mayıs 2014 Bilime Katkı Ödülü

  İstanbul Üniv. BAP Koordinasyon Birimi

 • Ocak 2013 Bilime katkı ödülü

  İstanbul Üniversitesi

 • Mayıs 2010 Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non sentinel lenf nodu metastaz durumu: MF09-01 Çalışması

  17. Ulusal Cerrahi Kongresi

 • Eylül 2007 Erken evre meme kanserinde internal mamaryan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi

  Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

 • Eylül 2005 Sentinel lenf nodu biyopsisinde mikrometastaz saptanan meme kanseri hastalarında aksiller diseksiyon gerekli midir?

  8. ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Burslar

 • 2007 - Devam Ediyor Erken evre meme kanserinde internal mamaryan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi

  Özel Kurum ve Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 344

h-indeksi (WOS): 10