Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Endokrinolojide Diyalog Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2003 - Devam Ediyor İstanbul Tabip Odası

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2015 Causapedia

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Causapedia

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 Causapedia

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Endokrinolojide Diyalog Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2006 Journal of the pancreas

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2013 - Devam Ediyor İSTET

  Diğer

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2012 - Devam Ediyor TÜRK ECAG

  www.turkecag.org

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey