Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2018 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

    Yardımcı Editör