Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Hukuk

  • Ticaret Hukuku

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku