Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Marka Hukunda Birlikte Var Olma

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları

Başlangıç, Ticari İşletme Hukuku, Kendigelen A., Soykan C., Aydınalp A., Oğuz E., Şanda O., Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.1-167, 2019

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014)

Ticaret Şirketleri, Kendigelen A., Akay H.O., Akteke M.Y., Balsever S., Aşıkoğlu Ş.İ., Özsoy M.A:, Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.171-483, 2018