Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyaset Bilmine İlişkin Seçme Eserler Bibliyografyası , Türkiye’de Siyaset Bilimi özel sayısı

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.40, ss.181-213, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kapitalizm ve Patriyarkaya Karşı: Sosyalist Feminizm

Toplum ve Demokrasi, cilt.2, ss.185-196, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism

Aspasia: The International Year Book of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, , Berghahn Journals,, cilt.volume 1, ss.61-83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşitsizliğin Parlamentodaki Tezahürü: Türkiye’de Parlamentoda Kadın

Bilim, Eğitim, Toplum, no.10, ss.40-49, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Tarih Yazımında Kadın Deneyimlerine Ulaşma Yolları

Toplumsal Tarih, cilt.1, ss.38-45, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Kadın Tarihi Nasıl Bulanıklaştırılır?

Tarih Toplum, cilt.1, ss.1-10, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Kadını Bilinçlenme Yolunda: Beyaz Konferanslar

Tarih Toplum, ss.156-161, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Kadın Dernekleri

TOPLUM VE BİLİM, cilt.1, ss.139-157, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Bir Osmanlı Kadın Derneği: Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği

TOPLUM VE BİLİM, cilt.1, ss.91-97, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Professional Women: Stories of Empowerement and Accounts of Incompetence

Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatımları, Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 April 2014, ss.1-15

Tarihten Günümüze Siyasette Kadın: Kadınların Oy Hakkı Hareketinden 'Tam Denklik'e, Mücadele ve Tartışmalar

Kadın Siyaset Çalışma grubunun düzenlediği toplantı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 June 2012, ss.1-15

Mecliste Eşit ve Adil Temsilin Yollarını Döşemek: Kadın Dostu Parlamentolar ve Türkiye",

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 March 2012, ss.1-15

Siyasal Partilerde Kadınlar

Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Siyaset Akademisi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 December 2011, ss.1-30

Siyasi Arenada Kadınlar ve Siyasal Parti Dinamikleri

Women’s Political Participation: Best Practices Workshop, Istanbul Bilgi University, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 March 2011, ss.1-30

Tarihin Penceresinden Toplumsal Dönüşümün Aktörleri Olarak Kadınlar

Kaos ve Kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 December 2010, ss.1-15

Women’s Movement in Turkey

Stockholm University Department of Political Science, Research Seminer in Politics and Gender, Stockholm, İsveç, 11 - 13 June 2010, ss.1-30

The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World

The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World, International Conference at the Department of Political Science, Stockholm University, Stockholm, İsveç, 26 - 28 May 2010, ss.1-15

Gender, Equality, Cultural Diversity, Religious Pluralism: Nordic Legal-Political Frameworks

2nd Conference of the NordForsk Network on Multidimensional Equality and Democratic Diversity (DEMDI, Oslo, Norveç, 28 - 29 January 2010, ss.1-5

Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Kadın Kurtuluş Mücadelesi

8 Mart Kadın Haftası Etkinlikleri, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 11 - 12 March 2009, ss.1-15

Siyaset Kimin Meydanı? Parlamenter Kadınlar: Basında Mizah ve Siyaset

Marmara Üniversitesi Ulusal Medyada Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 March 2009, ss.1-15

Kamusal Bir Birim Olarak Kadının İnsan Hakları Mekanizmasının Tesisine Yöntemsel Bakış: AB Ülkelerinden Örnekler

Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önlemeye Yönelik Kurumsallaşma Arayışları, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 March 2009, ss.1-15

Kadınların Toplumsal Tarihine Bakış

Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2 - 06 February 2009, ss.1-15

1908’in Açtığı Yolda Kadınların Hak ve Özgürlük Mücadelesi

2008'den 1908'e Bakmak, Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 December 2008, ss.1-15

Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 29 November 2008, ss.1-15

Making Women Visible: Fatma Aliye and Ulviye Mevlan

Turkey 1908-1914: Biographical approaches, University of Zurich, Zürich, İsviçre, 13 - 16 November 2008, ss.1-30

Power as Asset and Liability for Women: Women Pioneers and Women Politicians in Turkey

15th International Oral History Association Conference: “Oral History: A Dialogue with our Times“, Gauadalajara, Meksika, 23 - 26 September 2008, ss.1-30

Feminism in Turkey: Historical Process and Changing Paradigmas

European Social Science History Conference, Lisbon, Portekiz, 26 February - 01 March 2008, ss.1-20

Die Fraunbewegung in der Türkei gestern und heute

Frauen Blicke, Frauen Bilder, Vortragssaal der Bibliothek, Munih, Almanya, 21 - 22 October 2006, ss.11-21

Siyasetin Cinsiyeti: Türkiye’de Kadın Parlamenterler

Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 8 - 09 December 2005, ss.1-15

Sözlü Tarihte Yöntemsel Açılımlar

Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 10 September 2005, ss.1-11

Olumlu Eylem ve Güçlenme Politikaları: Süreç ve Uygulamalar

Sorgulamak ve Değiştirmek İçin, Eğitim Sen Yayınları, Ankara, Türkiye, 30 May - 03 March 2005, ss.267-285

Ka-der: Türkiye’de Kadınları Siyasete Taşımayı Amaçlayan Bir Örgütlenme Deneyimi

Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 5 - 06 December 2003, ss.11-17

Tell me About You! Thoughts on the ethics of the relationship between the intervewer an the interviewee while practicing women’s oral history

Crossroads of History: Experience, Memory, Orality, XII. International Oral History Conferences, Boğaziçi University, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 June 2000, cilt.1, ss.387-491

Siyasal Partiler ve Kadın Politikaları

Kadın Eserleri Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye, 12 June 1999, ss.11-15

Türkiye’de Kadın Tarihi Yazımı; Sorular, Problemler ve Öneriler

Kadın Eserleri Kütüphanesİ, İstanbul, Türkiye, 29 May 1999, ss.1-15

The Historical Development of Women’s Movements: From the Ottoman Empire to The Republic

University of Kalsruhe, Karlsruhe, Almanya, 24 - 26 April 1992, ss.47-56

Parlamento Türk Kadınına Açılıyor

Türkiye’de Parlamento Parlamentoda Kadın, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 December 1991, ss.1-15

Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını

International Seminar on Women’s Participation in Political Life and Decision-Making Mechanisms, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 December 1989, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim

Türkiye’de Cinsiyet Rejimi: Süreklilik ve Kırılmalar (Ayten Alkan’la birlikte), Bülent Duru, Faruk Alpkaya , Editör, Phoenix Yayınları, Ankara, ss.229-273, 2012

Osmanlı Kadın Hareketi

Metis Yayınları, İstanbul, 2011

Women’s Memory: The Problem of Sources

Studying Power as Asset and Liability for Women through Oral History, Fatma Türe, Birsen Talay Kesoğlu, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.145-160, 2011

21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan

Feminist Tarih Yazımı: Tarihin kadınlar için, kadınlar tarafından yeniden inşası, Serpil Sancar, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.505-533, 2011

Kadın ve Mekan,

Mekânın Kadınlar Açısından Kurgulanışına Kuramsal ve Tarihsel Süreç İçinde Bakmak, Ayşen Akpınar,Gönül Bakay ,Handan Dedehayır, Editör, Turkuaz Yayınları, İstanbul, ss.133-149, 2010

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar

Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi, Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker,, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.99-114, 2010

Cins Cins Mekan (Space and Women)

Osmanlı’da Kadınların Mekanı, Sınırlar ve İhlaller, Ayten Alkan, Editör, Varlık Yayınları, İstanbul, ss.76-101, 2009

19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler

Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi, Birsen Örs, Editör, Bilgi University Publishing, İstanbul, ss.412-475, 2007

Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları

Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel ve Etik Sorunlar ve Bu Sorunları Çözme Yollarıı, Aynur İlyasoğlu, Gülay Kayacan, Editör, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.57-69, 2007

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries

Nezihe Muhittin (1889-1958), de Haan F., Daskalova K., Loutfi A., Editör, Central European University Press , Budapest, New York, ss.356-359, 2006

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries

Fatma Aliye(1862-1936), Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Editör, Central European University Center Press, Budapest- New York, ss.7-10, 2006

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries

Ulviye Mevlan (1893–1964), Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Editör, Central European University Press , Budapest- New York, ss.336-339, 2006

Yerli Bir Feminizme Doğru

Bir’in Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Bilimine Cinsiyet Açısından Bakış, Necla Akgökçe, Aynur İlyasoğlu, Editör, Sel Yayıncılık, İstanbul, ss.385-422, 2001

Osmanlıdan Cumhuriyete: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar

Kadın Tarihinden İki İsim: Ulviye Mevlan, Nezihe Muhittin, Hamdi Can Tuncer, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.288-299, 1998

Kadın Araştırmalarında Yöntem

Tarih İçindeki Görünürlükten Kadınların Tarihine: Türkiye’de Kadın Tarihi Yazma, Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Editör, Sel Yayınevi, İstanbul, ss.222-229, 1996

İnsan, Toplum, Bilim

Kadın Çalışmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Kuvvet Lordoğlu, Editör, Kavram Yayınevi, İstanbul, ss.305-316, 1996

Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi

Meşrutiyet Kadınları Nasıl Bir Aile İstiyorlar”, , Hakkı Dursun Yıldız, Editör, Ülke Yayınevi, İstanbul, ss.238-251, 1993

Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi

Programlarıyla Yüzyılın Başında Kadın Dernekleri, Hakkı Dursun Yıldız, Editör, Ülke Yayınevi, İstanbul, ss.988-1012, 1993

Die Türkische Frauenbewegung

Die historische Entwicklung der Frauenbewegungen in der Türkei vom Osmanishen Reich bis zur Türkischen Republik, Ayşe Esin, A. Kaputanoğlu, Editör, University Of Karlsruhe, Karlsruhe, ss.47-56, 1993

Türkiye’de Kadın Olgusu

1980 Sonrasında Türkiye’de Kadın Araştırmaları Bibliyografyası , Necla Arat, Editör, Say Yayınevi, İstanbul, ss.291-333, 1992

Eşit Hak Eşit Katılım

Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını, Necla Arat, , Editör, Cem Yayınevi, İstanbul, ss.131-142, 1991

Ansiklopedide Bölümler