Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Equity Clearing and Settlement in Turkey

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kadir Has Üniversitesi

  Path dependence of public investment and regional development agency supports in Turkey

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2018 Sosyal Siyaset Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi