Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

S-curve dynamics of trade between Turkey and her trading partners

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.179-192, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of The Domestic Debt On The Financial Development:A Case Study For Turkey

International Journal of Economics and Finance, no.5, ss.64-74, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Five year development plans and avoiding the “Middle Income Trap”: A case study for Turkey

Euroasian Congress on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 July 2018, ss.134

Orta Gelir Tuzağı ve Devletin Rolü: Türkiye Örneği

VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv, Bulgaristan, 21 - 22 April 2018, ss.640

Kitap & Kitap Bölümleri

Economics and Politics

The Slow Convergence Trap and BAMT countries, Mehmet Özmen, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.87-121, 2019

Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences

Turkey-Germany Trade and J-curve: A critical approach, Dinçer S.E., Dönmez S., Bostancı M., Özçoban E. , Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.149-172, 2019

Avrupa Birliği Çıkmaz Sokak

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye-ÇUŞ ilişkisi , Manisalı E., Editör, Bilgi Yayınevi, İstanbul, ss.387-403, 2005