Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Yeni Medya Ortamı ve Dijital Oyun Olgusu

e-journal new media, cilt.1, ss.1-9, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Dönüşüm ve Yazılı Basın Üzerindeki Etkileri

Journal of Turkish Studies, cilt.14, ss.3799-3817, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlik

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.434-447, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emotional Intelligence Factor in Creation of the Polemics in Printed Media: An Analysis Over The Master and Doctorate Students

2014 Inte International Conference New Horizons Education, no.2, ss.963-968, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Technologies and Education in The Information Age

2014 INTE International Conference New Horizons in Education, cilt.1, ss.807-811, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüzde Türkiye’deki Televizyon Yayıncılığının Genel Görünümü

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.23-33, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Medya Yapılarının Yoğunlaşması

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.39-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medyada Kadın Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.19-30, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüzde Türk Basınındaki Magazinleşme Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.51-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüzde Basın Özgürlüğü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.75-81, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Televizyon Yayıncılığı ve CNN"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.55-59, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Yaşam

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.71-75, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basında Etik Anlayışı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.49-53, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçmişten Günümüze Uluslararası Haber Ajanslarının Yeri ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.161-168, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de 1980 Sonrası Dönem ve Türk Basını

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.115-120, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Yerel Gazetecilik

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.177-184, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası İletişim ve Küresel Televizyon Yayıncılığı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.241-245, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yeni Dünya Düzeni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.247-252, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İletişim Teknolojileri ve Bilgi Toplumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.263-268, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketim Toplumu ve Küresel Kültür

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.327-332, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tekelleşme Olgusu ve Türk Basını"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.219-222, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplumsal Açıdan Küreselleşme ve Küresel Kültür

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.175-179, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Haberleşme Sistemi ve Azgelişmiş Ülkeler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.103-106, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIX.yy.’da Toplumsal Yaşam ve Kitle İletişimine Yansıması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.75-82, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Cinsiyetçilik ve İş Yaşamında Kadınların Karşılaştığı Sorunlar

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 October 2009, cilt.4, ss.183-192

Türkiye'de En Çok Satan Çocuk Dergilerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi

3. International Children&Communication Congress, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.443-450

Üçüncü Sayfadaki Çocuk Haberlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

4. International Children&Communication Congress, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.299-316

Türkiye’deki Gazete Haberlerinde Çocuk

2. International Children&CommunicationCongress, Türkiye, 1 - 04 February 2006, ss.571-588

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültürel Bir İnşa Olarak Toplumsal Cinsiyet: Judith Butler 'Bela Bedenler'

Multidisipliner Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Dr. Tuğba Akdal, Editör, Literatürk academia, Konya, ss.163-174, 2020

İletişim Çalışmaları

Adam Alter ve Sosyal Bir Sorun Olarak Davranışsal Bağımlılık, Aydın Ziya Özgür, Aytekin İşman, Ahmet Eskicumalı, Mustafa Öztunç, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss.1-11, 2019

İletişim Çalışmaları

Kültür ve Sanat Gazeteciliği Eğitiminin Önemi, Aydın Ziya Özgür, Aytekin İşman, Ahmet Eskicumalı, Mustafa Öztunç, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss.88-99, 2019

İletişim Çalışmaları

Dijital Teknoloji ve Gazeteciliğin Dönüşümü, Aydın Ziya Özgür, Aytekin İşman, Editör, Sakarya Üniversisi, Sakarya, ss.51-61, 2018

Medya ve İletişime Diyalektik Bakış

Gündelik Hayat Kavramı ve Medya İlişkisi, Gezgin S., Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.87-100, 2018

İletişim Çalışmaları

Türkiye'de Spor İle Kitle İletişim Araçları Arasındaki Etkileşim, Aydın Ziya Özgür, Aytekin İşman, Editör, Burak Sistem Ofset Basım Yayım, Sakarya, ss.285-298, 2017

Yeni Medya Analizleri

Sosyal Medyanın Gücü ve Etkisi, Gezgin S., İralı A.E., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.33-54, 2017

1946'dan Günümüze Medya ve Siyaset

Türkiye'de Basın-İktidar İlişkileri Bağlamında 1946-1960 Dönemi, Yazıcı T., Editör, Volga Yayıncılık, Kocaeli, ss.73-91, 2015

Dergicilik Üzerine

Türkiye’deki Kültür-Sanat Dergiciliğinin Tarihsel Gelişim Süreci Bağlamında Milliyet Sanat Dergisi Örneği, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Editör, Koyu Kitap, İstanbul, ss.71-83, 2013

9th annual ınternational conference on communication and mass media

Social Value Construction of in tv ads, M. Keselaki, Y. Paseidos, Editör, Atıner, Atina, ss.289-298, 2012

Challenges in International Communication

Social Value Structure and Advertisements, Margarita Kefalaki, Yorgo Pasadeos, Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.289-297, 2012

Contetnt, Channels And Audiences In The Millenium: Interrelaction And Interrelations

The Image of Russia in Turkish Print Media, Elena Vartanova, Editör, Faculty Of Journalism Lomonosov Moscow, Moskova, ss.301-315, 2010