Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2004 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2003 - 2004 Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 1997 - 2003 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Mezuniyet Projesi

 • Doktora Küresel Çağda İletişime Yeni Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Küreselleşme ve Basın

 • Lisans Kültür ve Sanat Gazeteciliği

 • Lisans Küreselleşme ve Medya

 • Doktora Küreselleşmenin Medyaya Etkileri

 • Lisans Kültür ve Sanat Gazeteciliği (İ.Ö.)

Yönetilen Tezler