Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 İFMC Cumartesi Söyleşileri: Türkiye'de Kentsel Dönüşüme Dayalı İnşaat odaklı Büyüme modeli: Uygulanan Stratejiler, Neo-liberal Kır, Kent, Çevre politikaları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Neo-liberal Kent Politikaları,Tüm Dünyada Kentsel Dönüşüm Süreçleri (Neo-liberal Urban Policy and Urban Transformation Process Around the World)

  Katılımcı

  London, İngiltere

 • 2014 TMMOB 21-22 Şubat 2014, Van Kent Sempozyumu, Neo-liberal Kent Politikaları ve Kent Hakkı

  Katılımcı

  VAN, Türkiye

 • 2014 TMMOB 21-22 Şubat 2014, Van Kent Sempozyumu, Kent Hakkı ve Katılımcı Yerel Yönetimler, 21 Şubat 2014-07-02 Sunum 2, Neo-liberal Kent Politikaları ve Kent Hakkı

  Katılımcı

  VAN, Türkiye

 • 2013 Türkiyenin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 2012-2013 Konferansı: Yaşam Alanlarına Yönelik Neo-Liberal Müdahaleler

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2013 Uluslar arası Konut Hakkı Sempozyumu:“Neo-Liberal Kent Politikaları Çerçevesinde 'Konut' ve 'Kent Hakkı'

  Katılımcı

  ANKARA, Türkiye

 • 2012 15-16-17 Kasım 2012, Arazi Yönetimleri Günleri Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2012 İstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı, “Tarihi bölgelerin yenilenmesi ve Turizm sektörüne etkisi”,

  Katılımcı

  SAPANCA, Türkiye

 • 2012 İSTANBUL BAROSU Afetler ve Kentsel Dönüşüm PANELİ

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2011 14-15-16 Kasım 2011, 7.Türkiye Şehircilik Kongresi, Herkes için Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2010 Uluslararası Avrupa Sosyal Forum İstanbul (1-4 Temmuz 2010) Neo-Liberal Kent Politikaları ve Kentsel Dönüşüm

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2009 İnternasyonal Kadın Derneği NANA E.V’nin davetlisi olarak Konferans: Küresel Kapitalizm, Yoksulluk ve Kadın Emeği

  Katılımcı

  HAMBURG, Almanya

 • 2009 Hamburg Türk Kadınlar Derneği davetlisi olarak Konferans, Küresel Kapitalizm ve Kadın Emeği

  Katılımcı

  HAMBURG, Almanya

 • 2009 DIE LİNKE Ekonomi Komisyonunu Davetlisi Olarak Almanya'da Konferans : Kapitalizm ve Kriz

  Katılımcı

  DORTMUND, Türkiye