Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Kadın Göçmen İşçilerin Durumunun Emek Sermaye Çatışmasında Yeniden Değerlendirilmesi

Çalışma ve Toplum, cilt.1, ss.2155-2192, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Toprak İşverenler Dergisi, ss.11-15, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Çevresel Kapitalizm ve Kriz

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.139-160, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Global Kriz ve Düzenleme Kuramı

Toprak İşveren Dergisi, ss.14-20, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Fırsat Eşitliği AB Açısından Ne İfade Ediyor

Toprak İşveren Dergisi, ss.14-20, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Küresel Kapitalizm ve Kriz

Toprak İşveren Dergisi, ss.14-20, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Bir Kapitalizm

Jeopolitik, cilt.1, ss.52-57, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç Farklı Yaklaşımda Azgelişmişlik Teorisi

Mürekkep Dergisi, no.18, ss.125-143, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya İş bölümünde Gümrük Birliği olgusu ve Türkiye-AB İlişkilerinin Boyutu

Mürekkep Dergisi, no.19, ss.63-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

NEO-LİBERAL KENT POLİTİKALARI KISKACINDA FENER-BALAT-AYVANSARAY

Neo-Liberal Kent Politikaları Çerçevesinde Fener-Balat-Ayvansaray Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirilmesi, "Ahunbay Z.", "Dinçer İ.", "Şahin Ç.", Editör, İş Bankası Yayınları, İstanbul, ss.245-267, 2016

Türkiye’nin Ekonomi-Politiği

Türkiye Ekonomisi”nin Tarihsel Dönüşümleri ve Krizler: Düzenlemeci Bir Analiz, Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Adem Üzümcü, Editör, Orion Yayınları, Ankara, ss.207-239, 2008

KAPİTALİZM VE YOKSULLUK

Çivi Yazıları, İstanbul, 2000

Prof.Dr. Esat Çam’a Armağan

Dünya Kapitalist Sisteminin Hegemonik Gücü: Merkez, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Editör, İü Üniversite Yayınları, İstanbul, ss.139-152, 2000

Uluslararası İlişkiler Yıllığı

Dünya kapitalist Sisteminde Merkez ve Çevre, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Editör, İü Yayınları, İstanbul, ss.65-81, 2000

Diğer Yayınlar