Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KCapitalism-Space Relationship: An Evaluation of the Comparison of the Fordist ‘Industrial/Worker’ City with the Post-Fordist ‘Global/Service’ City

İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi /Journal of Social Policy Conferences, no.79, pp.237-275, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Kadın Göçmen İşçilerin Durumunun ‘Emek-Sermaye Çatışmasında’ Yeniden Değerlendirilmesi

Çalışma ve Toplum, vol.4, no.59, pp.2155-2192, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Toprak İşverenler Dergisi, no.95, pp.11-15, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

PERIPHERAL CAPITALIZM AND CRISIS

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi/Siyasal: Journal of Political Sciences, no.41, pp.139-159, 2011 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm, Küresel Kentler ve İnşaat Sektörünün Parlayan Yıldızı

Toprak İşveren Dergisi, no.92, pp.10-18, 2011 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Global Kriz ve Düzenleme Kuramı

Toprak İşveren Dergisi, no.71, pp.14-20, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Fırsat Eşitliği AB Açısından Ne İfade Ediyor

Toprak İşveren Dergisi, no.71, pp.14-20, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Küresel Kapitalizm ve Kriz

Toprak İşveren Dergisi, no.71, pp.14-20, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Bir Kapitalizm

Jeopolitik, vol.1, pp.52-57, 2006 (Other Refereed National Journals)

Üç Farklı Yaklaşımda Azgelişmişlik Teorisi

Mürekkep Dergisi, pp.125-143, 2002 (Other Refereed National Journals)

Dünya İş bölümünde Gümrük Birliği olgusu ve Türkiye-AB İlişkilerinin Boyutu

Mürekkep Dergisi, pp.63-83, 2002 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Türkiye'de Kayıt Dışı Göçmen İşçi İstihdamına Yönelik Göç Yönetimi ve Dünya Kapitalizminin Emek Piyasalarını Kontrolü ile Bunun Bağlantısı

in: DÜNYADA GÖÇ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'NİN GÖÇMENLERİ: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof.Dr. Ahmet Cihan,Doç.Dr.İsmail Ermağan,Prof.Dr.Hamdi Genç, Editor, Akademik Yayınlar, İstanbul, pp.681-715, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Neo-Liberal Kent Politikaları Çerçevesinde Fener-Balat-Ayvansaray Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirilmesi

in: NEO-LİBERAL KENT POLİTİKALARI KISKACINDA FENER-BALAT-AYVANSARAY, "Ahunbay Z.", "Dinçer İ.", "Şahin Ç.", Editor, İş Bankası Yayınları, İstanbul, pp.245-267, 2016

Türkiye Ekonomisi”nin Tarihsel Dönüşümleri ve Krizler: Düzenlemeci Bir Analiz

in: Türkiye’nin Ekonomi-Politiği, Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Adem Üzümcü, Editor, Orion Yayınları, Ankara, pp.207-239, 2008

KAPİTALİZM VE YOKSULLUK

Çivi Yazıları, İstanbul, 2000 Sustainable Development

Dünya Kapitalist Sisteminin Hegemonik Gücü: Merkez

in: Prof.Dr. Esat Çam’a Armağan, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Editor, İü Üniversite Yayınları, İstanbul, pp.139-152, 2000

Dünya kapitalist Sisteminde Merkez ve Çevre

in: Uluslararası İlişkiler Yıllığı, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Editor, İü Yayınları, İstanbul, pp.65-81, 2000

Other Publications