Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DENETİM YAKLAŞIMLARINDAN BUTİK DENETİME

Denetişim , vol.0, no.8, pp.14-17, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkiye's Risk Taxonomy

Stratcom Afet İletişim Forumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2023

Building a New Financial System in the Dimension of Individual Savings

12. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, 05 December 2020, pp.0-12

Evaluations and Recommendations in the Context of the Interest-Free Principle: Risk Management, Savings and Gold, Interest-Free Economy

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, Sabahaddin Zaim hatırasına "Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli", İstanbul, Turkey, 07 December 2019, pp.1-10

Problems That May Be Encountered in ERP Based Accounting Courses and Application Suggestions

XXX Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2011, pp.1-15

Audit Committees within the Context of Corporate Governance and Turkish Regulations

The Balkan Countries 1st International Conference On Accounting And Auditing (BCAA), Edirne, Turkey, 7 - 09 March 2007, pp.1-15

Books & Book Chapters

Bireysel Tasarruf Boyutunda Yeni Bir Finansal Sistem İnşası

in: Faizsiz Finans: Alternatif Finansman Yöntemleri, Ebubekir Mollaahmetoğlu,Batuhan Buğra Akartepe, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.45-71, 2022

STK'larda Mali Yönetim

in: Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim: Temel Meseleler ve Güncel Yönelimler, Nihat Erdoğmuş,Züleyha Sayın, Editor, Nokta Kitap , İstanbul, pp.121-149, 2022 Sustainable Development

Financial Management in NGOs

in: Management in Non-Governmental Organizations: Basic Issues and Current Trends, Nihat Erdoğmuş,Züleyha Sayın, Editor, Nokta Kitap, İstanbul, pp.123-149, 2022 Sustainable Development

Türkiye'nin Kalkınma Reformu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler

in: Turkey's Development Reform: Suggestions for Strengthening the Interest-Free Finance System, Muhammed Erkam Kocakaya, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.0-25, 2021

Sivil Toplum Kuruluşlarında Teknoloji Kullanımı

in: Field Monitoring Reeports: 2010-2020, H. Merve Bircan Altınsoy, Editor, İlke Vakfı Kurumsal Yönetim Akademisi, İstanbul, pp.75, 2021

Financial Management in NGOs

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı, Nihat Erdoğmuş ve Züleyha Sayın, Editor, Kurumsal Yönetim Akademisi, İstanbul, pp.121-149, 2020

STK’larda Denetleme ve Risk Yönetimi

in: STK’larda Strateji Geliştirme: İmkân ve Kabiliyetler, Nihat Erdoğmuş, Editor, Kurumsal Yönetim Akademisi, pp.99-103, 2020 Sustainable Development

Governance Risk and Compliance

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

Modern Internal Auditing

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Fraud Auditing Methodology and Reporting

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011

Other Publications

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals