Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of fraud risks in retailing sector using MLP and SVM techniques

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.27, ss.3633-3647, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Çalıştayı Vaka Çalışması

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.117-128, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Process Design for Auditing Fair Value

International Journal of Economics and Finance, cilt.3, ss.160-166, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Time Driven Activity Based Costing And Analytic Hierarchy Process Method In The Balanced Scorecard Implementation

International Journal of Business and Management, cilt.6, no.3, ss.146-158, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları İle Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.59-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enterprise Risk Management Based Internal Auditing and Turkey Practice

Serbian Journal of Management, cilt.5, ss.1-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme

Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt.1, ss.121-130, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UMS 39 ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.13, ss.139-151, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt.1, ss.75-87, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Faizsizlik Prensibi Çerçevesinde Değerlendirme ve Öneriler: Risk Yönetimi, Tasarruf ve Altın, Faizsiz Ekonomi (Evaluations and Recommendations in the Context of the Interest-Free Principle: Risk Management, Savings and Gold, Interest-Free Economy)

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, Sabahaddin Zaim hatırasına "Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli", İstanbul, Türkiye, 07 December 2019, ss.1-10

ERP Temelli Muhasebe Derslerinde Karşılaşılabilecek Problemler Ve Uygulama Önerileri

XXX Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 April - 01 May 2011, ss.1-15

Audit Committees within the Context of Corporate Governance and Turkish Regulations

The Balkan Countries 1st International Conference On Accounting And Auditing (BCAA), Edirne, Türkiye, 7 - 09 March 2007, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Alacak Riski ve Yönetimi

GRC Management, İstanbul, 2020

STK'larda Mali Yönetim

Kurumsal Yönetim El Kitabı, Nihat Erdoğmuş ve Züleyha Sayın, Editör, Kurumsal Yönetim Akademisi, İstanbul, ss.121-149, 2020

STK’larda Denetleme ve Risk Yönetimi

STK’larda Strateji Geliştirme: İmkân ve Kabiliyetler, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Editör, Kurumsal Yönetim Akademisi, İstanbul, ss.99-103, 2019

Yönetişim Risk ve Uyum, Beta Yayınevi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

Modern İç Denetim

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Hile Denetimi, Metodoloji ve Raporlama

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011

Diğer Yayınlar