Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

Courses

  • Undergraduate Su ürünleri işleme makinaları

  • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

  • Postgraduate Su ürünlerinde mikrobiyal dekontaminasyon yöntemleri

  • Undergraduate Su Ürünleri İşleme Mekanizasyonu