Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1995 Post Graduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Under Graduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  İkinci Haçlı Seferi (1147-1148)

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

 • 1995 Post Graduate

  Willermus Tyrensis'in Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum (Deniz aşırı bölgelere yapılan seferlerin tarihi) adlı eserin 11. ve 12. kitaplarının Türkçe çevirisi

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Latin

 • C1 Advanced English