Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Haçlı Seferleri Ve Anadolu (1097-1190): Türkiye Selçukluları Tarihinde Haçlı Seferlerinin Yeri ve Önemi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Prof. Ramazan Şeşen Armağanı, no.12, pp.35-50, 2020 (National Refreed University Journal)

Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme

The Legends Journal of European History Studies, no.1, pp.1-10, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

About the Titles Used in The Crusader States (Outremer)

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, pp.67-81, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Latin Doğulu Tarih Yazarı Willermus Tyrensis’in (1130-1185) Historiası ve Zeyilleri

Şarkiyat Mecmuası, no.27, pp.85-94, 2016 (Other Refereed National Journals)

Suriye Selçuklu Meliklerinin Haçlılarla İlişkileri

TYB Akademi, no.12, pp.51-63, 2014 (Other Refereed National Journals)

Nur al-Din Mahmud b. Zangi (1146-1174): One of the Prominent Leaders of the Struggle against the Crusaders

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.59, pp.63-87, 2014 (International Refereed University Journal)

Renaud de Châtillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Mâverâ-i Ürdün Senyörü (1177-1187)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.55, pp.1-28, 2013 (International Refereed University Journal)

Büyük Türk Denizcisi Aydınoğlu Gazi Umur Bey

Osmanlı Mecmuası, no.5, pp.34-37, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Haçlı Seferleri ve Anadolu

Osmanlı Mecmuası, pp.24-31, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Haçlı Seferleri ve Doğu Hıristiyanları

Sosyologca, no.3, pp.63-71, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu’da Haçlılara Karşı Savaş (1097-1190)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, pp.75-104, 2008 (International Refereed University Journal)

Anatolia After the Fourth Crusade

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.42, pp.75-84, 2007 (Journal Indexed in ESCI)

Demirkent’in Makaleleri

Popüler Tarih, no.78, pp.30-33, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Haçlı Seferleri Dönemi Kalelerinden Râvendân Yaşatılacak

Popüler Tarih, no.74, pp.14-17, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Haçlılara Karşı Mücadelede Türk Sultanı I. Baybars

Popüler Tarih, no.57, pp.20-25, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Engizisyon Kurbanları

Popüler Tarih, no.55, pp.31-35, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Bazı Kesitlerle Doğu’da Haçlı Terörü

Popüler Tarih, no.54, pp.24-29, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Tapınak Şövalyeleri Neden Yakıldılar

Popüler Tarih, no.48, pp.33-39, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Çocukların Haçlı Seferi (1212)

Popüler Tarih, no.40, pp.38-41, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu

Belleten, vol.66, no.245, pp.87-94, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haçlı Ordularının Anadolu’da Geçtiği Yollar

Belleten, vol.65, no.245, pp.571-582, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTA ÇAĞ'DA BEYKOZ VE ÇEVRESİ

BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2020, pp.147-158

Haçlılara Karşı Mücadelenin Önde Gelen Liderlerinden Nûreddin Mahmud b. Zengî (1146-1174)

Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 January 2014, pp.33-44

Cumhuriyet Döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Haçlı Seferleri Tarihi Çalışmaları ve Öğretimi

Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2003, pp.65-76

1150-1250 Yılları Arasında Anadolu’da Doğal Âfetler

Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.41-49

Books & Book Chapters

Haçlı Seferleri Tarihinin Süryânî Kaynaklarına Dair

in: Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan, Prof. Dr. Ebru ALTAN,Prof. Dr. Muharrem KESİK,Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.44-56, 2020

Selçuklu-Haçlı İlişkileri

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Selçuklular, 10, Kollektif, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.291-316, 2018

Haçlılara Karşı Mücadelenin Önde Gelen Liderlerinden Nûreddin Mahmud b. Zengî (1146-1174)

in: Tarih Bilincine Adanan Bir Ömür Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Armağanı, Yücel U. M,Ilgın D. F. A, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.225-244, 2017

Çaka Bey’in Peçeneklerle Beraber İstanbul’u Kuşatma Girişimi

in: Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, M. Arslan,T. Kaçar, Editor, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, pp.299-310, 2017

Venedik’in Haçlı Seferi (1122-1124)

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Uyumaz E.,Kesik M.,Usta A.,Piyadeoğlu C., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.299-307, 2013

Bizans’a Karşı İlk Haçlı Seferi Girişimi ve 1108 Devol Anlaşması

in: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, I, , F.Emecen,İ. Keskin,A.Ahmetbeyoğlu, Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.107-117, 2013

VIII.-XI. Yüzyıllarda İstanbul ve Çevresinde Doğal Afetler

in: Afetlerin Gölgesinde İstanbul, Said Öztürk, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.45-58, 2009

Haçlı Seferleri Tarihinin Başlıca Ana Kaynakları

in: Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, Altan Çetin, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.157-172, 2008

Ortaçağda Antakya (969-1098)

in: In Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, Abdülkerim Özaydın v.d, Editor, Dünya Yayınları, İstanbul, pp.323-334, 2008

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) ve Anadolu

in: Sosyoloji Yıllığı-Kitap 12, Semavi Eyice’ye Saygı. Tarihte Doğu-Batı Çatışması, ERTAN EĞRİBEl,UFUK ÖZCAN, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.298-305, 2005

Fatih Dönemi Avrupa Devletleri

in: Fatih ve Dönemi, Necat Birinci, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.1-30, 2004

İkinci Haçlı Seferi (1147-1148)

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003

Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453)

in: Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453), I. Demirkent,F. Başar,M. Kesik ve H. Kortel ile birlikte), Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.1-30, 2003

Myriokephalon (Karamıkbeli) Savaşı’nın Anadolu Türk Tarihindeki Yeri

in: Türkler, C. VI, Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek,Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.630-634, 2002

İkinci Haçlı Seferi ve Selçuklular

in: Türkler, C. VI, Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek,Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.681-686, 2002

Kıbrıs Haçlı Krallığı

in: Türkler, C. VI, Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek,Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.695-700, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Yafa

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopdisi, pp.171-174, 2013

Yağısıyan

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, pp.177-179, 2013

Savar

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, pp.188-189, 2009

Sur

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, pp.535-537, 2009

Other Publications