Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beklenti Teorisinin Borsa İstanbul’da Varlık Getiri Oranları Üzerindeki Etkisi

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.53-66

Investigation of Volatility Interaction Between Cryptocurrency and Technology Indices

International Symposium on Economics Finance and Econometrics, Çanakkale, Turkey, 18 - 19 June 2022, pp.1-2

A Review of the Financial Development - Capital Flows nexus in Balkan Countries

Balkan Studies Congress, Skopje, Macedonia, 17 - 20 September 2021

The Missing-Link between Financial Development and Economic Growth: Financial Innovation

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.696-704 Sustainable Development identifier

An Alternative Suggestion for Problems Of Microfinance Systems: Cash Waqfs in Ottoman Empire

8th INTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCE, Zagreb, Croatia, 26 - 28 September 2018, pp.1-12 Creative Commons License Sustainable Development

An Analysis of Cryptocurrency in Their Infancy

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.1

Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Uygulaması

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.1

The Impact of Financial Access on Economic Growth

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Innovation in Financial Markets and Its Impact on Savings

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1-10

Effects of International Capital Flows to Firm Profitability: Evidence from Turkish Manufacturing Industry

1st International Conference on Economics, Finance and Management, Gelişim University, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.1-11

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Yeşil Finansta Gri Noktalar

in: Yeni Ekonomi ve Toplum, Altun, Fatih; Dündar, Onur, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.23-33, 2023

ESG Skorları Finansal Performansı Etkiliyor Mu? Borsa İstanbul’dan Kanıtlar

in: Teorik ve Uygulamalı Sürdürülebilirlik Çalışmaları [Muhasebe ve Finans, Hakan CAVLAK, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.179-191, 2023 Sustainable Development

Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Eğitimin Ekonomik Etkinliği

in: Teknoloji ve Eğitim: Sosyal Bilimler Perspektifinden Yaklaşımlar, Yıldırım, Kevser; Karataş, İbrahim Hakan, Editor, Nokta Kitap, İstanbul, pp.159-190, 2022

A Review of The Financial Development- Capital Flows Nexus in the Balkan Countries

in: Muhasebe ve Finans Alanında Güncel Konular, Samet Evci, İrem Kefe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-169, 2022

THE ROLE OF CASH WAQS IN HISTORY AND A REVIEW OF MICROFINANCE SYSTEM

in: Between the Frontiers of Anatolia-Balkans-Central & Southeastern Europe:Looking at the History, Arts, Economy and Law, Metin Ünver, Editor, İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul, pp.1-15, 2021

Fiyat Köpüğü Olgusunun Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yöntemi İle Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

in: Finans Araştırmaları Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans, Altay Erdinç, Demireli Erhan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.59-80, 2021

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals