Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sağduyu ve Felsefe Üzerine: Sağduyu yok sayılabilir mi?

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.14, pp.218-236, 2020 (National Refreed University Journal)

Cambridge Değişimi ve bir Zorunlu Soru: Bir Nesne Olmak Ne demektir?

Felsefe Arkivi, no.53, pp.1-24, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇAĞDAŞ NESNE TARTIŞMALARI: İNDİRGENEMEZCİ BİR ALTERNATİF

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.30, pp.279-296, 2020 (National Refreed University Journal)

Bireyleşimin Önselliği

Felsefe Arkivi, no.51, pp.411-421, 2019 (National Refreed University Journal)

Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni mi?

Kutadgubilig / Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi: Aristoteles Özel Sayısı, no.34, pp.631-659, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘BİLGİBİLİM DOĞALLAŞTIRILABİLİR Mİ’ FELSEFEDE HÂLÂ GÜNCEL BİR SORU MUDUR?

Kutadgubilig / Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi: Çağdaş Bilgi Tartışmaları Özel Sayısı, no.32, pp.311-333, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analitik Felsefe: Dile Dönüşten Ontolojiye Dönüşe

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.31, pp.117-141, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜMELLER SORUNU VE GÜNCEL KURAMLARIN ÇÖZÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Felsefe Arkivi, no.42, pp.51-68, 2015 (National Refreed University Journal)

“Aristoteles’in Duyulanma Temelli Hafıza Kuramı Felsefi Bir Araştırma mıdır?”

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.25, pp.94-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özneden Nesneye, Nesneden Özneye: Özdeşlik Problemi

ULUSLARARASI İSTANBUL FELSEFE KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, vol.2, pp.57-73

Books & Book Chapters

Mengüşoğlu'nun Metafizik Eleştirisi ve Pozitivizm

in: Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu, Egemen Kuşcu,Ayhan Bıçak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, 2021

TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU’NUN YAYINLARI VE HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

in: Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu, Egemen Kuşcu,Ayhan Bıçak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, 2021

Diller ve Mimari Yapının Yapısı

in: Felsefede Kent ve Kent Hakkı, Özgüç Güven,Murat Ertan Kardeş, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.115-135, 2021

Nermi Uygur'un Eserleri ve Nermi Uygur Hakkındaki Çalışmalar

in: DÜŞÜNCELERİYLE NERMİ UYGUR, Bıçak A., Kuşcu E., Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.272-282, 2019

Yeniden: Nedir Bu Metafizik ?

in: METAFİZİK: Filozofların Metafizik Sistemleri, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Nesriyat, Bursa, pp.9-31, 2019

Ömer Naci Soykan’ın Felsefi Yaşamı ve Tavrı

in: Ağaçları Tanıyan Filozof: Ömer Naci Soykan Felsefesi Üzerine İncelemeler, Özgüç Güven,Egemen Kuscu,Alper Yavuz, Editor, İnsancıl Yayınları, İstanbul, pp.5-20, 2019

Nermi Uygur'un Felsefesinde Çözümleme ve Çözümleyici Felsefenin Yeri

in: Düşünceleriyle Nermi Uygur, Bıçak A., Kuşcu E., Editor, Dergah, İstanbul, pp.129-151, 2019

Ömer Naci Soykan’ın Eserleri ve Hakkındaki Çalışmalar

in: Ağaçları Tanıyan Filozof: Ömer Naci Soykan Felsefesi Üzerine İncelemeler, Özgüç Güven,Egemen Kuscu,Alper Yavuz, Editor, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2019

Savaş Toplumların Rasyonel Karar Süreçlerinin Bir Sonucu mudur?

in: Felsefe Açısından Savaş ve Toplum, Güven Ö., Kardeş E., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.81-101, 2018

Felsefede Metafizik Karşıtlığı

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Çüçen A. Kadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.71-100, 2018

Çağdaş Felsefede Gerçekçilik ve Gerçekçilik Karşıtlığı

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Çüçen A. Kadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.460-482, 2018

Other Publications