Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ekonomik Karmaşıklık Düzeyi ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi: ASEAN Ülkeleri Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi, vol.18, no.38, pp.865-885, 2020 (International Refereed University Journal)

Sınır Ötesi Tarım Yatırımlarının Geleceği ve Ülkelerin Sınır Ötesi Tarım Yatırımı İhtiyacının Tespiti İçin Bir Yaklaşım

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.531-553, 2020 (National Refreed University Journal)

Investigation of the relationship between economic complexity level and human development level: comparison of developed and developing countries

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.6, no.3, pp.162-174, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Industry 4.0 and Competitiveness

Research Journal of Business and Management, vol.6, no.3, pp.204-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.467-477, 2019 (National Refreed University Journal)

Competitiveness analysis of the Turkish chemical industry: a comparison with the selected European Union countries

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.4, no.2, pp.129-137, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Turkish Chemical Industry with BRIC Countrieson the Basis of RevealedComparative Advantages

Ekonometri ve İstatistik e-Dergi, no.24, pp.40-59, 2016 (International Refereed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Yaklaşımındaki Gelişmeler ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, no.44, pp.236-256, 2011 (National Refreed University Journal)

Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, pp.45-62, 2008 (National Refreed University Journal)

1990 Sonrası Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

İstanbul Sanayi Odası Dergisi, no.451, pp.54-58, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri

IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.470-474

Rekabet Gücünü Arttırmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.750-759

Türkiye'de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücüne Etkisi

T.C. Kültür Üniversitesi 2. Üretim Ekonomisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2016, pp.1-8

Innovation and Competitive Power

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.1311-1320

Books & Book Chapters

Türkiye'deki Suriyeli Kadın ve Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Entegrasyon Sorunu: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

in: Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış politika, Prof. Dr. Mehmet Karakaş,Doç. Dr. Demet Çak, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-110, 2021

Entrepreneurship, Economic Growth and Development

in: Emerging Trends in Business An Interdisciplinary Approach, Kazan H., Baykal M., Editor, Peter Lang, Frankfurt Am Main, pp.1-190, 2017

Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Para ve Kur Politikaları

in: 2000 Sonrası Türk İktisadının Değişimi, Alpaydın Y.,Tunalı H., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.69-103, 2011

Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları

in: 2000 Sonrası Türk İktisadının Değişimi, Alpaydın Y.,Tunalı H., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.105-149, 2011

Other Publications