Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti-inflammatory effects of nesfatin-1 on acetic acid-induced gastric ulcer in rats: involvement of cyclo-oxygenase pathway.

Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, cilt.68, ss.765-777, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Myrtus communis extract treatment in bile duct ligated rats

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.205, ss.359-367, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of CX3CL1 in fetal-maternal interaction during human gestation

CELL ADHESION & MIGRATION, cilt.10, ss.189-196, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Seeding in Programmed Slow Freezing of Immature Testicular Tissue

14th Multinational Congress on Microscopy, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 15 - 20 Eylül 2019, ss.261-262

Kitap & Kitap Bölümleri

Endokrin Bezler

Junqueira Temel Histoloji Konu ve Atlas, Solakoğlu S,, Erdoğan A., Mutlu H.S., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.413-438, 2018

Lenfoid Doku

BRS Hücre Biyolojisi ve Histoloji, Hürdağ C., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.199-220, 2015

Özel Konular

The Merck Manual, Solakoğlu Z., Editör, Yüce Yayın, İstanbul, ss.139-178, 2008

Fertilizasyonun Analizi

In Vitro Fertilizasyon Pratik Yaklaşım, Serdaroğlu H., Editör, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, ss.183-198, 2008