Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Should fluid management in thoracic surgery be goal directed?

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY, vol.35, no.1, pp.89-95, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Airway management of major blunt tracheal and esophageal injury: A case report

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.28, no.1, pp.120-123, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Heart Rate Control on Oxygenation and Vasopressor Need in Sepsis and Septic Shock-A Pilot Randomised Controlled Study

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.18, no.4, pp.195-204, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

An atypical neuropathic pain; spontaneous epidural hemorrhage under oral anticoagulant therapy

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.32, no.1, pp.48-51, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anesthesia technique in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.30, pp.93-96, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Peripartum Cardiomyopathy and Critical Care Follow-Up

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.15, no.3, pp.145-148, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Postoperative analgesia after arthroscopic shoulder surgery: A comparison between single-shot interscalene block and single-shot supraclavicular block.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.29, no.3, pp.127-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spinal Anestezi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Fasiyal Paralizi

Pro-Con Trabzon 2, Trabzon, Turkey, 22 June 2019, pp.41-45

Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Doku Oksijenizasyonu ve Vazopresör İhtiyacı Üzerine Etkisi: Bir Pilot Randomize Kontrollü Çalışma

2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 December 2018, pp.10-12

Acil Cerrahi Yoğun Bakım Ünite'sine Kabul Edilen Pediatrik Olguların Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.289

Krikotiroid Membran Yerinin Lokalizasyonunda Ultrasonografinin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.26

Artroskopik Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.107

Hastane İçi Erişkin Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.295

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Ultrason-eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Deneyimimiz

49. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.729

Books & Book Chapters

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

in: İnhalasyon anestezisi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ali Emre Çamcı, Editor, istanbul tıp kitabevleri, İstanbul, pp.232-236, 2019