Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Montrö Konvansiyonu Uyarınca Pek Yakın Savaş Tehlikesi Durumunda Türkiye’nin Yetkileri

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.37, no.1, pp.185-201, 2017 (National Refreed University Journal)

İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukunda Uygulanması

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.24, pp.71-126, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Antlaşmaların Akdi

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 July - 22 February 2019

Pek Yakın Bir Savaş Tehlikesi Durumunda Türkiye'nin Yetkileri

80. Yılında Montrö Boğazlar Konvansiyonu Prof. Dr. Sevin Toluner'e Saygı Günü, İstanbul, Turkey, 09 November 2016

Conflicts between environmental and investment obligations of a State: Availability of a possible solution under Article 90/5 of Turkish Constitution

Joint Turkish-German Seminar: Environmental Justice in Turkey and Germany: Concept, Issues at Law and Developments in Legal Policy, Berlin, Germany, 20 - 25 October 2016

Legal and Humanitarian Dimensions of Syrian Refugee Crisis in Turkey and Other Neighboring Countries

Gonzaga Journal of International Law 2014 Annual Spring Symposium Immigration and Migration: Theory and Practice, Spokane, United States Of America, 21 March 2014 Sustainable Development

Sosyal Medya Alanında Uluslararası Düzenlemeler

Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2014

ICSID Tahkiminde Devletler Hukukunun Rolü

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları ve Tahkim Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 April 2012

Irak Savaşı ve İnsancıl Hukuk

Güncel Olaylarda Milletlerarası Hukuk, Söyleşiler, İstanbul, Turkey, 24 April 2003, pp.98-108

Books & Book Chapters