Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2004 - 2010 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2001 - 2004 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 1999 - 2001 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 1989 - 1999 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Courses

 • Undergraduate Medeni Hukuk: Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku.

 • Doctorate Vasiyetname ile Yapılan Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Özel Hükümler

 • Undergraduate Miras Hukuku

 • Doctorate Türk Borçlar Hukukuna Göre Satım Hukuku

 • Undergraduate Tüketici Hukuku

 • Undergraduate Eşya Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Undergraduate Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku)

 • Doctorate Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

Advising Theses