General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Türkish Religious Music

Metrics

Publication

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1986 yılında Amasya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Amasya’da tamamladı. 2000 yılında başladığı Amasya Belediye Konservatuarı Türk Tasavvuf Mûsikîsi Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Bu sırada Merhum Neyzen Arif Biçer talebesi Neyzen Osman YILDIZ’dan Ney, nazariyat ve repertuar dersleri aldı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011-2013 yılları arasında MEB’de öğretmen olarak görev yaptı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ danışmanlığında hazırladığı “Amasya’da Dinî Mûsikî Geleneği” isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. 2012 yıllında Neyzen M. Sadreddin ÖZÇİMİ ile tanışıp geleneksel ney tavrı üzerine çalışmalarına başlamıştır. Bu tarihten itibaren M. Sadreddin ÖZÇİMİ ile çalışmalarına devam etmektedir. Türk Din Mûsikîsi alanında çeşitli  akademik ve uygulamalı çalışmaları mevcuttur. İstanbul Üniversitesi bünyesinde tamamlanmış ve hala yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası dini müzik ve müzik kültürü derleme projelerinde yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışı bir çok resmi ve özel programda ve çeşitli albümlerde ney sanatçısı olarak yer almıştır. İstanbul Üniversitesi, belediyeler, çeşitli vakıf ve STK'lar bünyesinde ney dersleri vermiştir. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır.

Contact

Email
eren.koksal@istanbul.edu.tr
Office Phone
+90 212 532 6064 Extension: 27756
Office
110