Doç.Dr.

Erhan ERTEKİN


İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Tıpta Uzmanlık

Yeni başlangıçlı şizofreni hastalarında çalışma belleği, dikkat ve inhibisyon süreçlerinin olaya ilişkin potansiyellerle incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Psikiyatri

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Features of Comorbidity of Childhood ADHD in Patients With Obsessive Compulsive Disorder

Celebi F. , Koyuncu A., Ertekin E. , Alyanak B., Tukel R.

JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, cilt.24, sa.7, ss.973-980, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Clinical Effects of ADHD Subtypes in Patients With Social Anxiety Disorder

KOYUNCU A., Celebi F. , Ertekin E. , Kok B. E. , Tukel R.

JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, cilt.23, ss.1464-1469, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Deficits in Go and NoGo P3 potentials in patients with schizophrenia.

ERTEKIN E. , Üçok A. , KESKIN-ERGEN Y., DEVRIM-ÜÇOK M.

Psychiatry research, cilt.254, ss.126-132, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Peri-ictal Water Drinking: An Interesting Phenomenon With Unknown Reason

ALTINDAG E., Ertekin E. , Gokyigit A., Aslantas-Ertekin B., Vanli-Yavuz E. N. , Ozel Yildiz S. , et al.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, sa.2, ss.194-206, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Predictors of early or late treatment seeking in patients with social anxiety disorder

Ertekin E. , Celebi F., KOYUNCU A., UYSAL Ö., Demir E. Y. , Tukel R.

ANNALS OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.27, sa.4, ss.236-241, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Predominantly Inattentive Type of ADHD Is Associated With Social Anxiety Disorder

KOYUNCU A., Ertekin E. , Yuksel C., Ertekin B. A. , Celebi F., BINBAY Z., et al.

JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, cilt.19, ss.856-864, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Age of onset in social anxiety disorder: Relation to clinical variables and major depression comorbidity

Koyuncu A., Ertekin E. , DEVECİ E., Ertekin B. A. , Yuksel C., Celebi F. , et al.

ANNALS OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.27, sa.2, ss.84-89, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Alexithymia in social anxiety disorder: is there a specific relationship or is it a feature of comorbid major depression?

Ertekin E. , KOYUNCU A., Aslantas Ertekin B., OZYILDIRIM I.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.2, ss.130-137, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Panic Disorder Induced by a "Herbal" Product Containing Sibutramine: Case Series with Review of Literature

ERASLAN D., COBAN A. A. , Ertekin E.

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.25, sa.1, ss.74-77, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Misconceptions and myhts about cognitive-behavioral therapy among psychiatrists and psychiatry residents

Ertekin E. , ERGUN B. M. , SUNGUR M. Z.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.1, ss.60-64, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Relationship between atypical depression and social anxiety disorder

KOYUNCU A., Ertekin E. , Ertekin B. A. , BINBAY Z., Yuksel C., DEVECİ E., et al.

PSYCHIATRY RESEARCH, cilt.225, ss.79-84, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Recurrence of Major Depressive Disorder Following a Switch from Escitalopram to St. John's Wort: A Case Report

Ertekin E.

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.24, ss.180-183, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

The clinical impact of mood disorder comorbidity on social anxiety disorder

KOYUNCU A., Ertekin E. , BINBAY Z., OZYILDIRIM I. , Yuksel C., Tukel R.

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, cilt.55, sa.2, ss.363-369, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

COMT Val158Met polymorphism and executive functions in obsessive-compulsive disorder

Tukel R., Gurvit H. , Ozturk N., Ozata B., Ertekin B. A. , Ertekin E. , et al.

Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, cilt.25, sa.3, ss.214-221, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Brain-derived neurotrophic factor gene Val66Met polymorphism and cognitive function in obsessive-compulsive disorder

TÜKEL R., GÜRVIT H. , OZATA B., OZTÜRK N., ERTEKIN B., ERTEKIN E. , et al.

American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics, sa.7, ss.850-858, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Comparison of clinical characteristics in episodic and chronic obsessive-compulsive disorder

Tuekel R. , OFLAZ S. B. , OEZYILDIRIM I., ASLANTAS B., Ertekin E. , SOEZEN A., et al.

DEPRESSION AND ANXIETY, cilt.24, sa.4, ss.251-255, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C

Ozkan M. , CORAPCIOGLU A., Balcioglu I. , Ertekin E. , KHAN S., OZDEMIR S., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.36, sa.3, ss.283-297, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

IMPACT OF CHILDHOOD SEPARATION ANXIETY DISORDER COMORBIDITY IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER

ÇELEBİ F. , COŞKUN M. , ALYANAK B. , ERTEKİN E.

17th Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Genova, İsviçre, 9 - 11 Temmuz 2017, ss.88

2016

2016

White matter (WM) abnormalities in the inferior and middle temporal gyri in social anxiety disorder

Ulaşoğlu Yıldız C., ERTEKİN E. , KURT E. , KOYUNCU A., AYDIN K. , TÜKEL M. R.

22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Cenevre, İsviçre, 26 - 30 Haziran 2016, ss.11

2015

2015

Sosyal anksiyete bozukluğunda ak madde değişikliklerinin difüzyon tensör görüntüleme ile incelenmesi

TÜKEL M. R. , YILDIZ C. U. , YÜKSEL A. Ç. , ERTEKİN E. , KURT E. , KOYUNCU A., et al.

19. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.9


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 167

h-indeksi (WOS): 7