Dr.Öğr.Üyesi

Erkan DUYMAZ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Université Jean-Moulin Lyon Iıı, Hukuk Fakültesi, Fransa

2004 - 2005

2004 - 2005

Yüksek Lisans

Université Jean-Moulin Lyon Iıı, Hukuk Fakültesi, Fransa

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

L'"effet horizontal" de la Convention européenne des droits de l'homme.

Université Jean-Moulin Lyon III, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2005

2005

Yüksek Lisans

Les écoutes téléphoniques au regard du droit au respect de la vie privée. Le droit français à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme.

Université Jean-Moulin Lyon III, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Hukuk , Anayasa Hukuku, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2011 - 2016

2011 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi

Akademi Dışı Deneyim

2015 - 2017

2015 - 2017

Asistan Hukukçu

Diğer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Sorunları ve İnsan Hakları

Lisans

Lisans

Constitutional Law

Lisans

Lisans

Özgürlükler Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Hakları ve Güncel Tartışmaları

Lisans

Lisans

Human Rights

Lisans

Lisans

Anayasa Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Sınırlı İktidardan Uzatmalı Başkanlığa Devlet Başkanlığı Dönem Sınırlamaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Şirin T., Duymaz E.

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.27-92, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Fransa'da “Sağlık Olağanüstü Hâli” Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yargısal Denetimi

Duymaz E.

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ, cilt.9, sa.17, ss.323-330, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2019

2019

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri Serisinde Yeni Perde: AİHM'nin Kavala/Türkiye Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Duymaz E.

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.8, ss.479-490, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İfade Özgürlüğü vs İfade Özgürlüğü: AİHM’nin Kaboğlu ve Oran/Türkiye Kararı Üzerine Gözlemler

Duymaz E.

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.193-222, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnsanlık Haklarının Gerçekleştirilmesine Potansiyel Katkısı

Duymaz E.

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.579-608, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Anayasa Mahkemesi'nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler

DUYMAZ E.

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ, cilt.3, sa.5, ss.37-52, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Gezi Parkı Çıkmazında Demokrasi ve İnsan Hakları

DUYMAZ E.

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ, cilt.2, sa.4, ss.265-288, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İfade Özgürlüğünün Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Korunması Üzerine Bir İnceleme

DUYMAZ E.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.1367-1404, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Modern Kölelik. Avrupa Konseyi Hukukunda Kölelik, Kulluk ve Zorla Çalıştırma Yasakları Üzerine Bir İnceleme

DUYMAZ E.

LEGAL HUKUK DERGİSİ, ss.67-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Çevrenin Korunmasına Katkısı

DUYMAZ E.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.47, ss.121-160, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Hükümet Dışı Örgütlerin İnsan Hakları Davalarındaki Rolü: AİHM Örneği Üzerinden Kazanımlar ve Birkaç Soru İşareti

Duymaz E.

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ocak 2020, ss.263-283

2019

2019

Siyasi Amaçlı Hak Kısıtlamaları ve Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Sınırları

Duymaz E.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 24 Mayıs 2019, ss.189-202

2018

2018

Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Hukukun Üstünlüğü İlkesi

DUYMAZ E.

Hukuk ve Adalet Sempozyumu (Kamu Hukukçuları Platformu VII. Toplantısı), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2018, ss.354-397

2017

2017

Avrupa Konseyi Anayasal Birikimi Işığında 2017 Anayasa Değişikliği

DUYMAZ E.

Anayasal Kazanımlar Bilançosu, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2017, cilt.6, sa.12, ss.683-697

2013

2013

Çocuk Haklarına San Jose'den Bir Bakış: Amerikalılar-arası İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Çocuğun Korunması ve Çocuk Hakları

DUYMAZ E.

Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2013, ss.133-152

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanmasında Yetkinin Kötüye Kullanılması ve Yetki Saptırması

Duymaz E.

Avrupa İnsan Hakları Sistemi ve Türkiye Seçilmiş Haklar Bakımından Bir Değerlendirme, Itır Aladağ Görentaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.7-49, 2020

2020

2020

Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu İle İmtihanı

Duymaz E.

Prof. Dr. Metin Günday Armağanı I. Cilt, Burak Öztürk,Çiğdem Sever,Ilgın Özkaya Özlüer,Pınar Yaşar Şatıroğlu,Serdar Yılmaz,Betül Damar Çıtak, Editör, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.409-438, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anayasa Hukuku Dergisi / Journal of Constitutional Law / Revue de droit constitutionnel

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der)

Yönetim Kurulu Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der)

ÜyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

XI. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı - İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2019

2019

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler

Katılımcı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

“Hukuk ve Adalet” (Kamu Hukukçuları Platformu 7. Toplantısı)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Anayasal Kazanımlar Bilançosu (Anayasa-Der Çalıştayı)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

23-24 Mayıs 2016 Tarihli BM Dünya İnsancıl Zirvesi Vesilesiyle Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Sosyal Adalaet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar

Katılımcı

Ankara-Türkiye