Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Su Kaynaklarının Yönetiminde Süreç Tabanlı Su Kalitesi Modelleme

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.1

Toxic cyanobacteria monitoring in Turkey

11. International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC), Krakow, Poland, 5 - 10 May 2019, pp.119

Results of nutrient emission modelling in a watershed-application of the MONERIS Model

IWA Diffuse Pollution Specialist Conference 2005, Johannesburg, South Africa, 9 - 12 September 2018, pp.1-8

Prediction of Environmental Flows and Proposal of a Method Suitable for Turkey

Workshop on Fish Passages and Migration (Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı), İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.1

Yeraltı Suyuna Bağlı Ekosistemler: Köyceğiz – Dalyan Örnek Çalışması

Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1-12

Comparative Analysis of Darlık River Watershed Hydrology: WEAP and SWAT Model

2nd Sustainable Watershed Management, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, pp.101-102

Effects of Climate change on water resources in Turkey

AASSA Regional Workshop, Sustainable Development of Asian Countries, Water Resources and Biodiversity under Climate Change, Barnaul, Russia, 19 - 23 August 2013, pp.98-118 Sustainable Development

Su Kaynaklarının İyi Ekolojik Durumlarının Sağlanabilmesi için Havzalarda Yayılı Besi Maddesi Yönetimi

Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.59-75

Application of SWAT Model in a Mediterranean Coastal Lagoon Watershed

First International Sustainable Watershed Management (SuWaMa), İstanbul, Turkey, 19 - 22 September 2011, pp.109-111

Impacts of Climate Change on Freshwater Resources and Their Ecology

AASA Regional Workshop on “The Roles of Academies of Sciences in Water and Energy Problems in Central Asia and Ways for Their Solution, Bişkek, Kyrgyzstan, 30 June - 02 July 2011, pp.133-142 Sustainable Development

Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi

2. Bursa Su Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2010, pp.367-375

Sulak Alanların Geri Kazanılmasında CBS’nin Kullanım Olanakları

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 November 2009, pp.115-116 Sustainable Development

Entegre Havza Yönetimi: Büyük Melen Havzası Örneği

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları ‘08 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.347-354

Application of water quality modelling as a decision support system tool for planned Buyuk Melen reservoir and its watershed

Workshop on Sustainable Use and Development of Watersheds for Human Security and Peace, İstanbul, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.227-230 identifier

Estimating the Impact of Nutrient Emissions via Water Quality Modelling in the Melen Watershed

IWA 11th diffuse pollution conference, Belo Horizonte, Brazil, 26 - 31 August 2007, pp.1-8

A Water Quality Modeling Study of the Nilüfer Stream

IWA 10th Specialised Conference on Diffuse Pollution, İstanbul, Turkey, 18 - 22 September 2006, pp.1-8

Çevre Mühendisliği'nde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları

II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2005, pp.541-548

. Development of an Initial Biogeochemical Model for a Temperate Coastal Lagoon

European Lagoons and Their Watersheds: Function and Biodiversity, Klaipeda, Lithuania, 4 - 09 October 2005, pp.104

Hydrodynamic and Water Quality Modeling Approach for a Dynamic Lagoon System

4th International Symposium on Environmental Hydraulics, Hong Kong, China, 15 - 18 December 2004, pp.621-627

Design of a river water quality modeling software for Turkish rivers

4th International Symposium on Environmental Hydraulics, Hong Kong, China, 15 - 18 December 2004, pp.671-676

Atık Su Derin Deşarj Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı

, KAY2004 Türkiye Kıyıları Sempozyumu, Adana, Turkey, 4 - 07 May 2004, pp.719-726

Kıyı Alanlarımızdaki Batıklar ve Karşı Karşıya Oldukları Tehlikeler

KAY2004 Türkiye Kıyıları Sempozyumu, Adana, Turkey, 4 - 07 May 2004, pp.83-89

Developing a Computational Framework for Estimating Inflows to a Coastal Lagoon from its Basin

Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Prag, Czech Republic, 1 - 04 September 2003, pp.1-5

Towards Integrating Land-Based Information for Watershed Modelling in a Coastal Area via GIS

7th International Water Association (IWA) Conference on Diffuse Pollution and Basin Management (DipCon), Dublin, Ireland, 17 - 22 August 2003, pp.116-122

Eğitim Amaçlı Bir Akarsu Su Kalitesi Modelleme Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi

Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları VI. Ulusal Sempozyumu Bildiriler, Adana, Turkey, 1 - 03 May 2003, pp.89-95

Akdeniz Suyunun Dalyan Lagünü’ndeki Mevsimsel Hareketleri ve Karışım Özellikleri

3. Ulusal Konferansı, Bildiriler Kitabı, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2002, pp.295-304

Köyceğiz Gölü’nün Hidrodinamiğinin Tabakalaşma ve Karışım Analizleri ile İncelenmesi

Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları, 3. Ulusal Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2002, pp.1119-1130

Use of Stream Modeling for Planning of Wastewater Treatment Systems–Konya

ISWA World Environment Congress 2002, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2002, pp.1509-1517 Sustainable Development

Using GIS as a Tool for Sustainable Management of Environmentally Protected Areas

ISWA World Environment Congress 2002, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2002, pp.2445-2452 Sustainable Development

Denizlerin Kıyı Kısımlarının Ötrofikasyon Tehlikesi Açısından Değerlendirilmesi

4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 10 November 2001, pp.552-555

Books & Book Chapters

Su Kalitesi Modelleri

in: Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi, Karaaslan, Y.; Selek, Z., Editor, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Ankara, pp.407-475, 2019 Sustainable Development

Managing the Effects of the Climate Change on Water Resources and Watershed Ecology

in: Studies on Water Management Issues, Muthukrishnavellaisamy Kumarasamy, Editor, Intech Open Access Impact Publishers, Londra, pp.259-274, 2011

Akarsulara Deşarj

in: Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı, Öztürk, İ., Editor, Su Vakfı, İstanbul, pp.341-362, 2011

Application of Water Quality Modelling as a Decision Support System Tool for Planned Buyuk Melen Reservoir and Its Watershed

in: Sustainable Use and Development of Watersheds, Gönenç İ.E., Vadinanu, A., Wolflin, J.P., Russo, R.C., Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.227-242, 2008

Decision Support Systems and Tools

in: , Sustainable Use and Development of Watersheds, Gönenç İ.E., Vadinanu A., Wolflin J.P., Russo R.C., Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.445-481, 2008

Case Study: Dieldrin Attack in Dalyan Lagoon

in: Assessment of the Fate and Effects of Toxic Agents on Water Resources, Gönenç İ.E., Vadinanu, A., Wolflin J.P., Russo, R.C., Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.329-398, 2007

Koycegiz-Dalyan Lagoon: A Case Study for Sustainable Use and Development

in: Coastal Lagoons Ecosystem Processes and Modeling for Sustainable Use and Development, Gönenç İ.E., Vadinanu A., Wolflin J.P., Editor, Crc Press Gang Publishers, New York, pp.440-474, 2005 Sustainable Development

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

374

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

373

H-Index (Scopus)

9

Project

11

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals