Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atypical Hemifacial Microsomia with disrupted development of ramus

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Şubat - 21 Nisan 2020, ss.1

A Novel Method for Orthodontic Autotransplantation with 3D Polyjet Modelling: A Case Report

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 2 - 05 November 2019, ss.1