Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Small Mammal Fossils of Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey).

Turkish Journal Of Zoology, cilt.35, ss.755-768, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Early Upper Paleolithic Occupations at Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey)

Journal Of Human Evolution, cilt.56, ss.87-113, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zeytinli Ada (Balıkesir / Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.859-876, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dara Antik Kenti İskeletlerinin Antropolojik Analizi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.1583-1606, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeytinli Ada Kazısından Çıkarılan Kafatası İskeletlerinin Yeniden Yüzlendirilmesi

Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.1-16, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü

Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.113-129, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kirazlıdere İskelet Topluluğunun Çene ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.41, ss.1-19, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zeytinli Ada (MÖ 2. yy- MS 12. yy) Bireylerinde İnterorbital, Biorbital ve Bizigomatik Mesafelerin Üç Boyutlu Tomografi Değerlendirilmesi.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.364-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafik-Düzyayla (Sivas Kd) Yöresinin Stratigrafisi ve Küçük Memeli Fosillerinin Taksonomik Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik İncelemesi

Cumhuriyet üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.37, ss.248-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları

Cumhuriyet üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.37, ss.41-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeytinli Ada (Erdek-Balıkesir) topluluğundan Erken Bizans Dönemi’ne Ait Bir Sifilis (Frengi) Örneği

Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.39, ss.11-20, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zeytinli Ada İskelet Topluluğunun Diş ve Çene Patolojisi Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.36, ss.32-46, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Paleoecology Of The Continental Early Pliocene Of The Eastern Mediterranean, A Construction Based On Rodents

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.29-48, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İğdeli (Gemerek, Sivas) Lokalitesi Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia ve Lagomorpha (Mammalia) Fosilleri Biyokronolojik ve Paleobiyocoğrafik Anlamları

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.1-29, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)