General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Department Of History Of Islamic Sects
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

06.02.1994 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Maltepe Anadolu İHL'de tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında İbn Kemal Paşa'nın "Risâle Li Hakkı'z-Zenâdıka" Adlı Eseri Bağlamında Râfıza ve Zındıklara İlişkin Görüşleri adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi'nde doktora öğrenimine başladı. 2019 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı'nda başladığı araştırma görevliliğini doktora öğrenimi ile birlikte halen sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.