General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Department Of History Of Islamic Sects
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

2

Biography

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini 2012 yılında Maltepe Anadolu İHL'de tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında İbn Kemal Paşa'nın "Risâle Li Hakkı'z-Zenâdıka" Adlı Eseri Bağlamında Râfıza ve Zındıklara İlişkin Görüşleri adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi'nde doktora öğrenimine başladı. "SSCB'nin İşgalinden Günümüze Afganistan'da Şiilik" başlıklı doktora tezini 2024 yılında tamamladı. 2019 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'nda başladığı araştırma görevliliğini halen sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.