Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Sport on Social Integration

Spor Eğitim Dergisi , vol.4, no.4, pp.169-177, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SERVICE QUALITY AND VALUE PERCEPTION IN SPORTS CENTERS

IV. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2021, pp.113-125

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF WEARABLE TECHNOLOGICAL SPORTS PRODUCTS AND PRODUCT QUALITY

CUKUROVA 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.1165-1174

THE DEMOGRAPHIC ANALYSIS ON THE INCLINATIONS TOWARD SPORT ACTIVITIES

III. INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.42-49

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Açısından 2017 Yılı Türkiye ve AB Karşılaştırılması

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.24-25

Türkiye’de 1994-2016 Yılları Arasında Belediye Atık Göstergelerinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.43-44 Sustainable Development

Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi Atıkların Değerlendirilmesi: 2010-2014 Dönemi

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.45-46

BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM FAKTÖRLERİNİ DEĞERLENDİRESİ

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.53-54

İdari Personelin Çalışma Ortamı Ergonomisinin Değerlendirilmesi: Bir Ofis Örneği

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.193-194

Spor Bilimleri Fakültesinde Masa Başı Çalışanlarda Boyun ve Sırt Ağrısı Değerlendirmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.166-167

Yenidoğan Çocuk Bakım Ünitesinin İç Ortam Partikül Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.197-198

Books & Book Chapters

Yapay Zeka ve Spor Sektöründeki Uygulamalar

in: Spor Bilimleri V, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-65, 2023

Toplam Kalite Yönetiminde Kurum Kültürü ve Spor Kuruluşlarındaki Önemi

in: Spor Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar, Doç. Dr. Fatih Özgül, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.121-142, 2023

Spor Kuruluşlarında Süreç Performans Yönetimi

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Mustafa Altınkök, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.99-118, 2022

Endüstri 5.0 ve Sporda İnovasyonel Yaklaşımlar

in: SPOR BİLİMLERİ IV, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.407-423, 2022

Spor Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi

in: Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 6 , Özgür Karataş,Emine Öztürk Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.19-36, 2022

Spor Kuruluşlarında Kaizen ve 5S Yaklaşımı

in: Spor Bilimleri II, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.185-198, 2021

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Spor Kuruluşları Açısından Değerlendirilmesi

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.1-20, 2020

Risk Based Management Approach in Sports Organizations

in: Theory and Research in Sport Sciences II, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.1-20, 2020

Spor Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri ve Çevre Yönetimi

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.49-78, 2020

Spor Yönetiminde Kurumsallaşma

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.507-532, 2020

Spor ve Kalite

in: Spor Yönetiminde Temel Alanlar, Selçuk Bora Çavuşoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.55-82, 2019

Public Relations and Quality

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019, Zafer GÖLEN,Sevilay ÖZER, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.501-532, 2019

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals