Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
feyza.sayin@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.istanbul.edu.tr/5153/
Ofis
Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Merkezi No: 16
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt-Fatih İstanbul