Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Açısından Uyarlama Sorununa Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.C. LXX,, ss.319-356, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Paket Tur Sözleşmesi

On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2017