Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal

İÜHFM, vol.LXX, no.1, pp.399-412, 2012 (National Refreed University Journal)

İstanbul Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan), pp.91-104, 2011 (National Refreed University Journal)

1910 Tarihli Keskin Rum Cemiyeti ve Cinsiyet ve Kavmiyet Esas ve Unvanlarıyla Dernek Kurma Yasağı

türk hukuk tarihi araştırmaları, no.8, pp.23-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

“XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Deniz Taşımacılığına Dair Bazı Hukuki Terimler ve Düzenlemeler

türk hukuk tarihi araştırmaları, no.1, pp.41-64, 2006 (National Refreed University Journal)

Azerbaycan’da ve Türkiye’de Hukuk Terimleri

AKTİF HUKUK DERGİSİ, no.1, pp.15-16, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Azerbaycan Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kanunu ve Uygulaması

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.47-67, 2005 (National Refreed University Journal)

Fuad Köprülü ve Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası ve Türk Hukuk Tarihi Dergisi

TALİD, vol.1, no.1, pp.433-441, 2003 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Değirmenleri ve Fırınları Zahire Ticareti (1740-1840)

TOPLUMSAL TARİH, no.105, pp.70-74, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı Arşivlerinin Durumu

çerçeve dergisi, pp.205-217, 2000 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul’da Para Vakıfları ve Mudârebe

Hak-İş Dergisi, pp.68-73, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1614 Tarihli bir Osmanlı Mahkeme Kaydında Yer Alan Başmâl Kavramı

argumentum, no.56, pp.437-438, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Galata Şer'iyye Sicillerinde Osmanlı Şirketleri

İstanbul Araştırmaları, no.7, pp.7-92, 1998 (Other Refereed National Journals)

Galata Şer'iyye Sicillerinde Mudârebe-Karz İlişkisi

İstanbul Araştırmaları, no.4, pp.111-127, 1997 (Other Refereed National Journals)

Midhat Paşanın Suriye Layihası

DİVAN, no.7, pp.169-189, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biberağa Mezarlığının Sırları: Bir Semtin Hafızasını Tazelemeye İpucu

3. Uluslar arası Tarihi Yarımada Sempozyumu (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentinin Kalbi Tarihi Yarımada 3. Uluslar arası Tarihi Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Eylül 2008'de basılmıştır), İstanbul, Turkey, pp.98

1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri

Danıştay ve İdari Yargı Günü 136. Yıl Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.191

REGULATION ON BOSNIA PROVINCE OF 1865

5. BOSNA HERSEK-TÜRKİYE-HIRVATİSTAN HUKUK GÜNLERİ, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 07 April 2016, vol.1, no.1, pp.1

Yolunu Kendi Kazan Bir Yolcu: Türk Hukuku Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal (İÜFHM, C. LXX, S. 1, s. 399-412'de yayınlanmıştır)

Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi Semineri, İstanbul, Turkey, 26 April 2011, pp.399-412

Cumhuriyet Döneminde Eski Vakıfların Tasfiyesi

3-9 Mayıs Vakıf Haftası Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 05 May 2010

Türk Hukuk Tarihinin Güncel Sorunları

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları konulu 2. Uluslararası Konferans, Baku, Azerbaijan, 29 April - 01 May 2010

Girişimci Bir Üsküdar Sevdalısı: Hüseyin Suat Erginer

VI. Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 09 November 2009 Sustainable Development

Şer’iye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı Araştırmalar

Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları -Tespitler-Problemler-Teklifler-, Sempozyumu (Sempozyum, editörler A. Akyıldız, Ş. T. Buzpınar, M. Sinanoğlu, İSAM, İstanbul 2007, içinde yayınlanmıştır), İstanbul, Turkey, 24 - 25 February 2001, pp.187-213

Soruşturmaya uğratılan romanlar

“20. Yüzyılda Türk Romanı” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

XVI.-XVII. Asırlarda Galata’da Gemi İşletmeciliği

XIII. Türk Tarih Kongresi (XIIIth Turkish Congress of History), Ankara, Turkey, 4 - 08 October 1999

Books & Book Chapters

Gelin Mevlidi

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, İstanbul, 2020

Trabzon Kadı Sicilleri 5

Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2020

"1819 Numaralı Trabzon Şer‘iyye Sicili Üzerine Bazı Notlar"

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Doç. Dr. Sercan Gürler, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.371-382, 2020

Akçaabat Yazıları 2,

Yedirenk Yayınları, İstanbul, 2010

Padişahın Şura-yı Devleti Açış Konuşması ve Ceride-i Ruzname-i Havadis’te Bu Nutuk Üzerine Bir Yorum

in: Prof. Dr. Sacit Adalı’ya Armağan, belirtilmemiş, Editor, Filiz, İstanbul, pp.237-245, 2010

19. Azerbaycan ve Türkiye Hukuk Terimlerinin Karşılaştırılması: Benzerlikler ve Ayrılıklar

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Armağanı, Belirtilmemiş, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1943-1955, 2009

Şer’iye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı Araştırmalar

in: Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları -Tespitler-Problemler-Teklifler-, Sempozyum Tebliğleri, A. Akyıldız, Ş. T. Buzpınar, M. Sinanoğlu, Editor, İsam, İstanbul, pp.73-96, 2007

Osmanlı’da Çevreyi Kirletme Suçu ve Salb Cezası

in: Türkler C. X, H. C. Güzel vd., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.611-615, 2002

Osmanlı Şirketleri

in: Osmanlı, H. C. Güzel vd., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.433-442, 2000

Ottoman Companies in the 16th and 17th Centuries

in: The Great Ottoman-Turkish Civilisation, 2 Economy and Society, K. Çiçek, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.185-195, 2000

Episodes in the Encyclopedia

...........

Tdv, pp.336-340, 2013

...........

Tdv, pp.117-119, 2002

...........

Tdv, pp.262-263, 1999

Other Publications