Dr.Öğr.Üyesi

Fırat TUFAN


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - 2017

2017 - 2017

Post Doktora

University Of Technology Sydney/Faculty Of Arts And Social Sciences, School Of Communication, Avustralya

2013 - 2013

2013 - 2013

Doktora

Universitaet Wien, Faculty Of Social Sciences, Department Of Communication, Avusturya

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv Sinema, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv Sinema, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

İnternet Kullanım Alışkanlıkları Kapsamında Uzaktan Yükseköğretim: İstanbul Üniversitesi Örneği

İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv Sinema

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri, Radyo, Sinema ve Televizyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema

2010 - 2012

2010 - 2012

Öğretim Görevlisi

İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mezuniyet Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Alternatif Radyo Yayıncılığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Etkileşimli Yayıncılık Uygulamalarında Kişilerarası İletişim Süreçleri

Lisans

Lisans

Radyo Yayıncılığı

Lisans

Lisans

Digital Radio Practices

Lisans

Lisans

New Media Culture and Turkey

Lisans

Lisans

Radyo Uygulamaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyoda Program Yapımı

Lisans

Lisans

Radyo Programcılığı

Lisans

Lisans

Radyo Teknikleri

Lisans

Lisans

Diksiyon ve Spikerlik

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Türk Sinema Tarihi

Lisans

Lisans

Yerel Basın Yayın

Lisans

Lisans

İnternette Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Yeni İletişim Teknolojileri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Gizemli Kutudan Görsel Çeşitliliğe Radyonun Görsel Serüveni: TRT Radyolarının Yaklaşımı

TUFAN F. , KÖKAT S.

TRT Akademi Dergisi, cilt.5, ss.86-109, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

New Media Presence in the Integration Process of Refugees in Istanbul

TUFAN F. , Olendzki J.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.90-106, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

TUFAN F.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.110-130, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları

Aydın S., TUFAN F.

Selçuk İletişim, cilt.11, ss.397-420, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sağlık İletişimi Kapsamında “Hastane Radyoculuğu” Whipps Cross Hospital Radio

TUFAN F.

Akdeniz İletişim Dergisi, ss.184-198, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Radyo Haberlerinde Kullanılan Arka plan Müziğinin Haberlerin Hatırlanması Üzerindeki Etkisi

TUFAN F.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.168-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Internet Usage Habits as a Part of Distance Higher Education

TUFAN F.

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, cilt.7, ss.160-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Changing Radio Broadcasting Structure Due to the Convergence Practices in Turkey

TUFAN F.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.163-176, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Tamamlayıcı Öğretim İşlevinin Açık Radyo Üzerinden İncelenmesi

TUFAN F.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.101-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Çevre Duyarlılığı Kazandırmada Özel Radyo Haberlerinin Rolü

TUFAN F. , Özkoçak Y.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.91-107, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

“Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio)”

TUFAN F. , SUSAR ÖZDİL A. F.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Dergisi, cilt.5, ss.103-116, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Perspectives of University Radios on Informative Broadcasting Contents: A Comparative Study Between Australia And Turkey

Tufan F. , Bal Z. E. , Kökat S.

International Symposium on Communication in the Digital Age 2020, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2020, ss.1-2

2019

2019

Sosyal Fayda ve Sosyal Dönüşüm Aracı Olarak Yeni Radyo Yayıncılığı Eğilimleri

Tufan F.

Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, ss.64

2018

2018

Görme Engelli Bireyler için Radyonun Rolü: Radyo ile Görmek

Tufan F. , Kökat S.

Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.92

2018

2018

New Media Presence in the Integration Process of Refugees in Istanbul

Tufan F. , Olendzki J.

International Symposium on Communication in the Digital Age, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.97-98

2016

2016

Interpersonal Interaction Process For Distance Learners: An Example Of Turkey Within Digital Natives And Digital Immigrants

TUFAN F.

Sydney 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016, Sydney, Avustralya, 19 - 20 Kasım 2016, cilt.340, no.4, ss.12

2015

2015

Distance Higher Education within the Scope of Internet Using Habits

TUFAN F.

4th International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.84-90

2012

2012

Convergence and Changing Radio Listening Habits

OZAN R. , TUFAN F.

2. Turkish-Austrian Conference on Interculturel Communication in National Context and 2nd Turkish-Austrian Summer Academy, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.69-73

2011

2011

Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio)

TUFAN F. , Susar Özdil A. F.

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.376-388

2011

2011

The Changing Radio Broadcasting Structure du to the Convergence Practices in Turkey

Tufan F.

II. Edition of Radio Conference, Lisbon, Portekiz, 24 - 25 Mart 2011

2010

2010

Çevre Duyarlılığı Kazandırmada Kitle İletişim Araçlarının Rolü: Radyo Haberciliği

Tufan F. , Özkoçak Y.

1. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2010

0

0

New Communication Orientation; Convergence

OZAN R. , TUFAN F.

8. International Symposium Communication in the Millennium, Türkiye, ss.341-350

0

0

University Radios and Student Radio Relationship Trough an Approach Supporting The Views Of Katz

OZAN R. , TUFAN F.

6. International Symposium Communication in the Millennium, Türkiye, ss.945-952

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Podcasting Trends of Radio Stations in Turkey

Tufan F.

Digital Transformation In Media and Society, Ayşen Akkor Gül,Yıldız Dilek Ertürk,Paul Elmer, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.63-81, 2020

2020

2020

TARİHSEL SÜREÇTE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN RADYONUN ROLÜ: RADYO İLE GÖRME

Tufan F. , Kökat S.

ENGELLİLİK TARİHİ YAZILARI, A. Resa Aydın,İshak Keskin,N. Zeynep Yelçe, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.421-440, 2020

2019

2019

İstihdam ve Üretim İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’de Kadın Radyo Programcılarının Genel Görünümü: Yeni Medyanın Sunduğu Olanaklar

Tufan F.

Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet Kavramlar, Fırsatlar, Sınırlılıklar, Emel Baştürk Akça,Beste Nigar Erdem, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.347-393, 2019

2018

2018

Interactive Practices on Educational Radio

TUFAN F.

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2018

2018

2018

Uzaktan Öğretim ve Yeni İletişim Süreçleri

TUFAN F.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

2013

2013

Sosyal Ağların Radyo Yayıncılık Uygulamalarına Sunduğu Yeni Olanaklar: R@dyo 2.0

TUFAN F.

Medya Eleştirileri 2013: Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, "Bilgili, C", "Şener, G.", Editör, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, ss.131-149, 2013

2010

2010

Yeni Medyanın Metalaşma Süreci

TUFAN F.

Yeni İletişim Ortamları Üzerine Farklı Çalışmalar, Ozan, R., Editör, Kare Yayınları, İstanbul, ss.133-147, 2010

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Connect-Ist İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Connect-Ist İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu

Moderatör

Amasya-Türkiye

2018

2018

Engellilik Araştırmaları Konferansı/Dünden Bugüne Engellilik

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

International Symposium on Communication in the Digital Age

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

Sydney 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016

Katılımcı

Sydney-Avustralya

2015

2015

4th International Conference on Communication, Media, Technology and Design

Katılımcı

Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

2014

2014

I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu

Katılımcı

Uşak-Türkiye

2011

2011

16. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

II. Edition of Radio Conference

Katılımcı

Lisbon-Portekiz

2010

2010

1. Ulusal, İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

8. International Symposium Communication in the Millennium

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2009

2009

2. Turkish-Austrian Conference on Interculturel Communication in National Context and 2nd Turkish-Austrian Summer Academy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

6. International Symposium Communication in the Millennium

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2017 - 2017

2017 - 2017

2219 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSU

TÜBİTAK

Yayıncılık Etkinlikleri

2008 - 2010

2008 - 2010

Radyo Programı

TUFAN F.

2010 - 2010

2010 - 2010

Kısa Metrajlı Kurmaca Film

TUFAN F.

2008 - 2009

2008 - 2009

Radyo Programı

TUFAN F.

2003 - 2005

2003 - 2005

Radyo Programı

TUFAN F.