Assoc. Prof.Fırat TUFAN


Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

Department of Radio Television


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences, Radio, Cinema and Television

Metrics

Publication

39

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2017

2017 - 2017

Post Doctorate

University Of Technology Sydney/Faculty Of Arts And Social Sciences, School Of Communication, Australia

2013 - 2013

2013 - 2013

Doctorate

Universitaet Wien, Faculty Of Social Sciences, Department Of Communication, Austria

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Tv Sinema, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Tv Sinema, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Radyo Tv Sinema, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

İnternet Kullanım Alışkanlıkları Kapsamında Uzaktan Yükseköğretim: İstanbul Üniversitesi Örneği

Istanbul University, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı

2007

2007

Postgraduate

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Tv Sinema

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences, Radio, Cinema and Television

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

2019 - 2021

2019 - 2021

Associate Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2012 - 2015

2012 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

2010 - 2012

2010 - 2012

Lecturer

Istanbul Arel University, Faculty Of Communıcatıon, Radyo Tv Sinema

Managerial Experience

Non Academic Experience

2007 - 2010

2007 - 2010

Business Establishment Private, Radyo Center, Program-Teknik

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi

Postgraduate

Postgraduate

Alternatif Radyo Yayıncılığı

Postgraduate

Postgraduate

Etkileşimli Yayıncılık Uygulamalarında Kişilerarası İletişim Süreçleri

Undergraduate

Undergraduate

Radyo Yayıncılığı

Undergraduate

Undergraduate

Digital Radio Practices

Undergraduate

Undergraduate

New Media Culture and Turkey

Undergraduate

Undergraduate

Radyo Uygulamaları

Associate Degree

Associate Degree

Radyoda Program Yapımı

Undergraduate

Undergraduate

Radyo Programcılığı

Undergraduate

Undergraduate

Radyo Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Diksiyon ve Spikerlik

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sinema Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Basın Yayın

Undergraduate

Undergraduate

İnternette Halkla İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

Yeni İletişim Teknolojileri

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2019

2019

New Media Presence in the Integration Process of Refugees in Istanbul

TUFAN F., Olendzki J.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.49, pp.90-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları

Aydın S., TUFAN F.

Selçuk İletişim, vol.11, no.2, pp.397-420, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2017

2017

Sağlık İletişimi Kapsamında “Hastane Radyoculuğu” Whipps Cross Hospital Radio

TUFAN F.

Akdeniz İletişim Dergisi, no.28, pp.184-198, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Radyo Haberlerinde Kullanılan Arka plan Müziğinin Haberlerin Hatırlanması Üzerindeki Etkisi

TUFAN F.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.43, pp.168-180, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Çevre Duyarlılığı Kazandırmada Özel Radyo Haberlerinin Rolü

TUFAN F. , Özkoçak Y.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.42, pp.91-107, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

History of University Radios in Turkey in Their Struggle for Legal Existence

Tufan F. , Kökat S. , Bal Z. E.

Journal of Applied Journalism & Media Studies, vol.10, no.3, pp.1-20, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

2021

2021

Content Structure of University Radio Stations in Turkey As Part of Their Broadcast Policy

Tufan F. , Kökat S. , Bal Z. E.

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, vol.61, pp.1-28, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2020

2020

Gizemli Kutudan Görsel Çeşitliliğe Radyonun Görsel Serüveni: TRT Radyolarının Yaklaşımı

TUFAN F. , KÖKAT S.

TRT Akademi Dergisi, vol.5, no.9, pp.86-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

TUFAN F.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.110-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Internet Usage Habits as a Part of Distance Higher Education

TUFAN F.

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.160-173, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

The Changing Radio Broadcasting Structure Due to the Convergence Practices in Turkey

TUFAN F.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.163-176, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Tamamlayıcı Öğretim İşlevinin Açık Radyo Üzerinden İncelenmesi

TUFAN F.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.46, pp.101-116, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

EXAMINING COMPLEMENTARY EDUCATION FUNCTION ON ACIK RADYO

TUFAN F.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.46, pp.107-119, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2012

2012

“Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio)”

TUFAN F. , SUSAR ÖZDİL A. F.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Dergisi, vol.5, no.9, pp.103-116, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Role of Radio News On Raising Environmental Awareness

TUFAN F. , Ozkocak Y.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.42, pp.91-107, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Perspectives of University Radios on Informative Broadcasting Contents: A Comparative Study Between Australia And Turkey

Tufan F. , Bal Z. E. , Kökat S.

International Symposium on Communication in the Digital Age 2020, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2020, pp.1-2

2019

2019

Sosyal Fayda ve Sosyal Dönüşüm Aracı Olarak Yeni Radyo Yayıncılığı Eğilimleri

Tufan F.

Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, Turkey, 14 - 17 March 2019, pp.64

2018

2018

Görme Engelli Bireyler için Radyonun Rolü: Radyo ile Görmek

Tufan F. , Kökat S.

Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.92

2018

2018

New Media Presence in the Integration Process of Refugees in Istanbul

Tufan F. , Olendzki J.

International Symposium on Communication in the Digital Age, Mersin, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.97-98 Sustainable Development

2016

2016

Interpersonal Interaction Process For Distance Learners: An Example Of Turkey Within Digital Natives And Digital Immigrants

TUFAN F.

Sydney 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016, Sydney, Australia, 19 - 20 November 2016, vol.340, no.4, pp.12

2015

2015

Distance Higher Education within the Scope of Internet Using Habits

TUFAN F.

4th International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Dubai, United Arab Emirates, 16 - 18 May 2015, pp.84-90

2012

2012

Convergence and Changing Radio Listening Habits

OZAN R. , TUFAN F.

2. Turkish-Austrian Conference on Interculturel Communication in National Context and 2nd Turkish-Austrian Summer Academy, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.69-73

2011

2011

Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio)

TUFAN F. , Susar Özdil A. F.

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.376-388

2011

2011

The Changing Radio Broadcasting Structure du to the Convergence Practices in Turkey

Tufan F.

II. Edition of Radio Conference, Lisbon, Portugal, 24 - 25 March 2011

2010

2010

Çevre Duyarlılığı Kazandırmada Kitle İletişim Araçlarının Rolü: Radyo Haberciliği

Tufan F., Özkoçak Y.

1. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2010

0

0

New Communication Orientation; Convergence

OZAN R., TUFAN F.

8. International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, pp.341-350

0

0

University Radios and Student Radio Relationship Trough an Approach Supporting The Views Of Katz

OZAN R., TUFAN F.

6. International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, pp.945-952

Books & Book Chapters

2021

2021

Üretim Süreci Perspektifinden Sanat Eseri ve İzleyici Etkileşiminde Dijitalleşmenin Rolü

Gören İ. S. , Tufan F.

in: Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Müze ve Sergi çalışmaları, Ali Efe İralı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-59, 2021

2020

2020

Podcasting Trends of Radio Stations in Turkey

Tufan F.

in: Digital Transformation In Media and Society, Ayşen Akkor Gül,Yıldız Dilek Ertürk,Paul Elmer, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.63-81, 2020

2020

2020

THE ROLE OF THE RADIO FOR VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS IN HISTORICAL PROCESS: TO SEE THROUGH THE RADIO

Tufan F. , Kökat S.

in: ESSAYS ON DISABILITY HISTORY, A. Resa Aydın,İshak Keskin,N. Zeynep Yelçe, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.421-440, 2020

2019

2019

İstihdam ve Üretim İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’de Kadın Radyo Programcılarının Genel Görünümü: Yeni Medyanın Sunduğu Olanaklar

Tufan F.

in: Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet Kavramlar, Fırsatlar, Sınırlılıklar, Emel Baştürk Akça,Beste Nigar Erdem, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.347-393, 2019

2018

2018

Interactive Practices on Educational Radio

TUFAN F.

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2018

2018

2018

Uzaktan Öğretim ve Yeni İletişim Süreçleri

Tufan F.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2018

2013

2013

Sosyal Ağların Radyo Yayıncılık Uygulamalarına Sunduğu Yeni Olanaklar: R@dyo 2.0

TUFAN F.

in: Medya Eleştirileri 2013: Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, "Bilgili, C", "Şener, G.", Editor, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, pp.131-149, 2013

2010

2010

Yeni Medyanın Metalaşma Süreci

TUFAN F.

in: Yeni İletişim Ortamları Üzerine Farklı Çalışmalar, Ozan, R., Editor, Kare Yayınları, İstanbul, pp.133-147, 2010

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

Connect-Ist İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Journal Indexed in ESCI

December 2019

December 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

Connect-Ist İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Journal Indexed in ESCI

October 2017

October 2017

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2017

April 2017

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

International Turkish World Symposium

Moderator

Amasya-Turkey

2018

2018

Engellilik Araştırmaları Konferansı/Dünden Bugüne Engellilik

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

International Symposium on Communication in the Digital AgeSustainable Development

Attendee

Mersin-Turkey

2016

2016

Sydney 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016

Attendee

Sydney-Australia

2015

2015

4th International Conference on Communication, Media, Technology and Design

Attendee

Dubai-United Arab Emirates

2014

2014

I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu

Attendee

Uşak-Turkey

2011

2011

16. Ulusal Pazarlama Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2011

2011

II. Edition of Radio Conference

Attendee

Lisbon-Portugal

2010

2010

1. Ulusal, İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

8. International Symposium Communication in the Millennium

Attendee

Eskişehir-Turkey

2009

2009

2. Turkish-Austrian Conference on Interculturel Communication in National Context and 2nd Turkish-Austrian Summer Academy

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

6. International Symposium Communication in the Millennium

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2017 - 2017

2017 - 2017

2219 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSU

TUBITAK

Visual Activities

2008 - 2010

2008 - 2010

Radio Program

TUFAN F.

2010 - 2010

2010 - 2010

Short Film

TUFAN F.

2008 - 2009

2008 - 2009

Radio Program

TUFAN F.

2003 - 2005

2003 - 2005

Radio Program

TUFAN F.