Achievements & Reputation

Awards

  • November 2020 "Steroid 11β-hidroksilaz eksikliği olan 100 çocuk hastanın klinik bulgularının genetik ve adrenokortikal hormon profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi" başlıklı bildiri Sözel Bildiri (Temel Moleküler Çalışmalar) Birincilik Ödülü

    Çocuk Endokrinolojisi Ve Diyabet Derneği

  • April 2018 Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi

    22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi

Citations

Total Citations (WOS): 1951

h-index (WOS): 21