Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1994 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Türkiye

 • 1982 - 1988 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) vakalarında insülin direncinin araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları / Çocuk Endokrinolojisi

 • 1994 Tıpta Uzmanlık

  Sepsis-septik şok ve meningokoksemili hastalarda plasma antitrombin III, protein C ve protein S düzeyleri

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları