Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 2002 - 2009 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

 • 1995 - 2002 Uzman

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Verdiği Dersler

 • Lisans Görsel olgu tanıtımları: Hipofizer boy kısalığı/Aşırı büyüme (1saat)

 • Lisans Probleme Dayalı Öğretim: Boy Kısalığı Oturumu

 • Ön Lisans Ergen sağlığı

 • Lisans Diyabetik ketoasidoza yaklaşım: vakalarla

 • Lisans Görsel olgu tanıtımı: Hipokalsemi-hiperkalsemi (1 saat)

 • Lisans Entegre oturum: Tek gen hastalıklarından multigenik hastalıklara geçiş (Diyabet örneği ile) (1 saat)

 • Lisans Ergenlerde en sık rastlanılan sorunlar

 • Ön Lisans İntraüterin büyüme gerliği

 • Ön Lisans Obezite

 • Lisans Büyüme ve gelişme

 • Lisans Ergene yaklaşım:Vaka sunusu

 • Lisans Ergen sağlığı ve ergenin gereksinimleri

 • Lisans 1. Ergene yaklaşım: Vaka sunusu