Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Nesrinden Bir Lekenâme Metni

Türkiyat Mecmuası , vol.24, no.Güz, pp.121-131, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİLGE KAĞAN'IN SÖZCÜKLERİ

bildiri IV. TÜRK -MOĞOL ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 27 September - 28 December 2023, pp.159-168

Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Geçişliliğini Kaybeden Bazı Fiiller Üzerine

VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2019, pp.326-331

Altın Ordu Sahası Eserlerinden Kutb'un Hüsrev ü Şirin'in Giriş Bölümünün Söz Varlığı Üzerine Bazı Dikkatler

750. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Altın Orda ve Mirası, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2019, pp.1

Uighur Commercial Relations in Ancient Silk Road

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2018, pp.83-96 Creative Commons License

Yenisey Yazıtlarında Bazı İsim Hâl Eklerinin Kullanımı Üzerine

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.1-12

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tür Değiştiren Kelimeler Üzerine

Ankara Üniversitesinin 60. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 70. Kuruluş Yıldönümü Çerçevesinde I. UluslararasıTürk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2006, vol.37, no.4799, pp.43-59

Books & Book Chapters

Atabetü’l Hakâyık

Kapı Yayınları, İstanbul, 2023

Batı Türkçesinde Tür Değiştirme

Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, 2023

Orhun Yazıtları

Kapı Yayınları, İstanbul, 2020

Tonyukuk Yazıtında Çok Anlamlılık Üzerine Bazı Dikkatler

in: Tonyukuk Kitabı, Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM, Editor, Türk Ocakları, İstanbul, pp.97-106, 2020

Orhun Türkçesinde +n Durum Eki Üzerine Bazı Dikkatler

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hâtıra Kitabı, Turan Fikret, Tabaklar Özcan, Editor, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, pp.417-423, 2019

Dede Korkut Kitabı

Kapı Yayınları, İstanbul, 2016

FALAKA

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006

Karabibik

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006

Sergüzeşt

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2005

Araba Sevdası

Çağrı Yayınları, İstanbul, 2004

Metrics

Publication

33

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

7

Open Access

3