Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Neues Staatsangehörigkeitsgesetz

Das Standesamt, vol.11, pp.346-350, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Arbeitslosenversicherung

Internationales Steuerrecht, vol.19, pp.3, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkische Steuerreform 1998

Internationales Steuerrecht, vol.20, pp.625-657, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanatsal Değerlerin Eser Niteliği

Sanat ve Telif Hakları Konferansı, Ankara, Turkey, 10 December 2021

Anonim Şirket Paylarının Devrinde Önalım Hakkı

Yürürlüğünün 9. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -V- , İstanbul, Turkey, 01 October 2021

SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI

Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nu Anma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 29 May 2021, pp.103-116

Anonim Ortaklıklarda Azınlık Hakları Üzerine Düşünceler

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20-22 Temmuz 2020, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.31-46

Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi

Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 12 April 2019, pp.21-28

Haksız Rekabet

Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -III- (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul, Turkey, 18 October 2019, pp.21-32

Genel Kurulda Pay Sahibinin Temsili

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, Dördüncü Toplantı, İstanbul, Turkey, 23 November 2016

Sermaye Piyasası Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul, Turkey, 03 November 2015, pp.17-25

Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi

İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, Fikri Mülkiyet Hukuku Çarşamba Buluşmaları II, İstanbul, Turkey, 24 April 2019

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul, Turkey, 12 October 2018, pp.45-70

Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi

Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul, Turkey, 20 October 2017, pp.97-114

Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Saygı Günü, İstanbul, Turkey, 30 March 2016

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Yeni Haksız Rekabet Halleri

Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2014, pp.33-41

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu -6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler-

Prof. Dr. Hayri Domaniç Anısına "Anonim Ortaklıklar Hukuku ile İlgili Sorunlar" Panel, İstanbul, Turkey, 21 March 2014, pp.133-144

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Sermayenin Artırılması

Ticaret Hukuku Günleri IV, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi), İstanbul, Turkey, 01 December 2012

Pay Sahibinin Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Ticaret Hukuku Günleri IV, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi), İstanbul, Turkey, 24 March 2012

Ticaret Unvanı-İşletme Adı

Yeni Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.71-88

Haksız Rekabet

Ticaret Hukuku Günleri III/ 2011-2012, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi) , İstanbul, Turkey, 28 May 2011

Haksız Rekabet

Ticaret Hukuku Günleri III/ 2011-2012, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi) , İstanbul, Turkey, 14 May 2011

Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı

Ticaret Hukuku Günleri III/ 2011-2012, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi) , İstanbul, Turkey, 30 April 2011

Limited Şirketler

Ticaret Hukuku Günleri III/ 2011-2012, Yeni Türk Ticaret Kanununun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi (Paneller Serisi), İstanbul, Turkey, 16 April 2011

Steuerrechtliche Aspekte des ausländischen Kapitals in der Türkei

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Steuerrechtliche Aspekte des ausländischen Kapitals in der Türkei: Seminar zu Ehren von Prof. Dr. Tuğrul Ansay, Dortmund, Germany, 05 May 2001, pp.75-84

Books & Book Chapters

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Introduction (Fifth Chapter-Third Section)

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.993-995, 2020

Misleading and Comparative Advertisements

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.1024-1036, 2020

Unfair Commercial Practices

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire- Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.997-1023, 2020

Tasarımların Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Korunması (Artık Söz Konusu Değildir)

in: Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, Kendigelen A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.297-320, 2020

Başlangıç - Ticari İşletme

in: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016), Kendigelen A.,Zengin İ. Ç.,Tokcan F. P.,Sönmez N. S.,Güney Z., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-268, 2018

Tüketiciler Tarafından Açılan Haksız Rekabet Davalarında Görevli Mahkeme

in: Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, Erdem H. E., Ayoğlu T., Altay S. A., Dural A., Yusufoğlu F., Yüksel S. H. , Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.447-466, 2017

İş Aktinden Doğan Cezai Şart Hükümlerine TTK m.24 Uygulanır mı?

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, Teoman Ö., Helvacı M., Kendigelen A., Kaya A., Nomer Ertan N. F., Değirmenci C., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.29-38, 2007

Yatırım Ortaklıkları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2003

Avrupa Birliği Hukukunda Müşterek Yatırım Organizmaları

in: Bilgi Toplumunda Hukuk: Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt III, Ülgen H.,Kaya A., Okutan Nilsson G., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.105-131, 2003

Yatırım Fonlarında Katılma Belgesi Sahibi ile Kurucu Arasındaki Hukuki İlişki ve Katılma Belgesi Sahibinin Hukuki Konumu

in: Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı Cilt 1, Kendigelen A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.595-623, 2002

İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar

in: Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı Cilt I, İmregün O., Moroğlu E., Helvacı M., Kendigelen A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.395-418, 2001

Yabancı İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescili

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire'in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar- Değerlendirmeler- Öneriler, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.527-528, 2001

Borç Sözleşmelerinde Şekil Eksikliğinin Müeyyidesi ve Buna Dayalı Hükümsüzlüğün Dürüstlük Kuralı (MK.m.2/II) Dışındaki Yollardan Giderilmesi

in: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Barlas N., Kendigelen A., Sarı S., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.595-626, 2000

Tanınmış Marka: Nike (İsviçre Federal Mahkemesinin 24 Mart 1998 tarihli kararı ve incelemesi)

in: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, Domaniç H., Helvacı M., Kendigelen A., Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kitabevi, İstanbul, pp.485-506, 1999

Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi

in: Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Moroğlu E., Helvacı M., Kendigelen A., Nomer N. F., Tekil M., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.469-490, 1998

Pay Sahibinin Borcu

in: 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Anabilim Dalları, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.198-200, 1997

Alman Sözleşmelerinde Değerin Korunmasına İlişkin Klozlar

in: Prof. Dr. Reha Poroy'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.364-377, 1995