Education Information

Education Information

 • 1994 - 2000 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, School of Business, İşletme Politikaları Ve Organizasyon, Turkey

 • 1992 - 1994 Masters (Non-Thesis)

  İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, International Management, Turkey

 • 1988 - 1991 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  İşletmelerarası İlişkilerde Şebeke Organizasyon Yapıları ve Endüstriyel Bölgelerdeki Şebeke Organizasyon Yapısında Ortaya Çıkan Güven İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı

 • 1994 Postgraduate

  1982-1991 Yılları Arasında Yönetim Konularında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı