Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2000 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans-Tezsiz

  İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, International Management, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Politikaları Ve Organizasyon, Türkiye

 • 1988 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  İşletmelerarası İlişkilerde Şebeke Organizasyon Yapıları ve Endüstriyel Bölgelerdeki Şebeke Organizasyon Yapısında Ortaya Çıkan Güven İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı

 • 1994 Yüksek Lisans

  1982-1991 Yılları Arasında Yönetim Konularında Yurt İçinde ve Yurt Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Bilim Dalı