Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

International entrepreneurship of small firms and their export market performance

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, cilt.11, ss.365-382, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Relationship Between Spiritual Leadership and Issues of Spiritualit and Religiousity: A Study of Top Turkish Managers

International Journal of Business and Management, no.4, ss.136-149, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Ticarette İşletmeler Arası İlişki Kalitesinin Kavramsallaştırılması ve Tekstil İhracatçıları Üzerine Bir Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.1-24, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conceptualizing the Inter-firm Relationship Quality in International Trade and an Application on Textile Exporters

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.14, ss.1-24, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Uluslararası Ticarette İşletmeler Arası İlişki Kalitesinin Kavramsallaştırılması ve Tekstil İhracatçıları Üzerine Bir Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, no.1, ss.1-24, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN KÂRLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜK ÜRETİCİ FİRMALAR ÖRNEĞİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.115-127, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers

International Journal of Managerial Studies and Research, cilt.4, ss.54-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inter-Firm Governance and Relationship Quality: A Study on 3PL Firms

Journal of Global Strategic Management, ss.29-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interpersonal Trust and its Role in Organizations

International Business Research, cilt.5, ss.33-39, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view

China-USA Business Review, cilt.9, ss.53-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What’s in CSR for Hotel Managers? Evidence from Five Star Hotels in Istanbul

Corporate Responsibility Research Conference, Seville, İspanya, 13 - 15 September 2017

International Small Firms’ Entrepreneurship and Export Market Performance

Taiwan International Conference on Innovation and Management, Taipei, Tayvan, 13 - 15 January 2016, cilt.1, no.1, ss.45

Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.313-319

Relationship learning in buyer-supplier exchanges: A conceptual model for complex environments

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.566-575

Planlı davranış kuramını yenilikçiliğe uyarlamak: Kavramsal bir model önerisi

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 November 2015

International Small Ventures' Entrepreneurship and Export Market Performance

57. Academy of International Business, Bengaluru, Hindistan, 27 - 30 June 2015, ss.61

Uluslararası girişimcilik ve ihracat performansı: Türkiye’deki ihracatçı işletmeler

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 May 2014, ss.1-2

International entrepreneurial orientation and performance outcomes in export markets

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 10 - 12 May 2013, ss.1-2

Linking competitive rivalry to internal communication in private healthcare organizations

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.809-817

Linking strategic and market orientations to organizational performance: the role of innovation in private healthcare organizations

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.413-419

The relation between competitive tension and strategic innovation

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.29-39

Kitap & Kitap Bölümleri

CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY

CSR in Hospitality: The Perspectives of Five-Star Hotel Managers in Istanbul, Bernabe Escobar-Perez, Maria del Mar Miras-Rodriguez, Editör, NOVA Publications , Perez B., Rodriguez M., ss.47-70, 2018