Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Variations in abundance and diversity of phytoplankton in the surface waters of the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara)

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.99, ss.279-290, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Domoic Acid in Plankton Net Samples from Golden Horn Estuary, Turkey, Using HPLC with Fluorescence Detection

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.100, ss.457-462, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Domoic Acid Variations in Response to Environmental Conditions in an Eutrophic Estuary, Golden Horn (Turkey)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, ss.653-662, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The First Observation of Domoic Acid in Plankton Net Samples from the Sea of Marmara, Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.96, ss.70-75, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vinylferrocene copolymers based biosensors for phenol derivatives

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.87, ss.95-104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spring bloom of the raphidophycean Heterosigma akashiwo in the Golden Horn Estuary at the northeast of Sea of Marmara

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.201-207, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Domoic acid accumulation in Mediterranean horse mackerel

MEDCOAST 19, Muğla, Türkiye, 22 - 26 October 2019, ss.1

Lessons learned from discussions for RRI approach in Turkey

Marina International Conference 2019: Science, Innovation, and Blue Society, Boulogne Sur Mer, Fransa, 12 Mart 2019, ss.1

The use of pigment signatures to assess phytoplankton assemblage structure in the Sea of Marmara, Turkey

ASLO 2019 Aquatic Sciences Meeting, San Juan, Porto Riko, 23 February - 02 March 2019, ss.1

Marine protection in hot spot archipelago near Istanbul Metropolitan area: Current status and future solutions

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas, Pattaya, Tayland, 4 - 08 Kasım 2018, ss.127-128

Pigment signatures of summer phytoplankton composition in the Sea of Marmara, Turkey

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12), Pattaya, Tayland, 4 - 08 November 2018, ss.1

Analysis of trace levels of domoic acid in seawater and plankton net samples from the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara, Turkey)

The 18th International Conference on Harmful Algae (ICHA 2018), Nantes, Fransa, 21 - 26 October 2018, ss.341-342

Road map of sustainable ecosystem in Archipelago of Marmara Sea

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.370

Spatio-temporal variations of phytoplankton in surface waters of the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara)

First International Marine and Freswater Symposium (MARFRESH 2018), Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2018, ss.369

Science with and for Society: Introducing the MARINA Project

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.111

Denizcilik Sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY): MARINA Projesi

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.170-171

Türk Boğazlar Sistemi'nde Sürdürülebilir Deniz Taşımacılığı Üzerine Notlar

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.168

Marmara Denizi Yaz Dönemi Fitoplankton Kompozisyonu ve Pigment Dağılımı

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 May 2018, ss.63-64

Prens Adalarındaki Kentleşme ve Denizel Çevreyi Koruma Üzerine Tartışmalar

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.366

Denizcilik Sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY): Marina Projesi

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.170

Yat Turizminin Deniz Kirliliğine Etkilerinin SAY Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.179

Haliç'te Pseudo-nitzschia spp. ve domoik asit üretim dinamikleri

1. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 December 2016

Haliç'te domoik asit dağılımının çevresel faktörler ile birlikte incelenmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 May - 03 June 2016, ss.335-336

Adaptation strategy and control of phase transition in Aurelia spp. polyps in response to environmental variability

5th International Jellyfish Bloom Symposium, Barselona, İspanya, 30 May - 03 June 2016, ss.186

A study on the dense bloom of the Heterosigma akashiwo in a eutrophic estuary of the Sea of Marmara

Harmful Algal Blooms and Climate Change Symposium, Göteborg, İsveç, 19 - 22 May 2015, ss.31

Denizlerimizde Olası Zararlı Mikroalg Çoğalmalarının Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Boyutunun Değerlendirilmesi

XI. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 14 - 17 November 2012, ss.477-485

Çevre Mühendisliğinde Fenol Biyosensörü Uygulamaları

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.557-561

Mediyatör Bağlı Matrikslerin Tyrosinase Tabanlı Fenol Biyosensörüne Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 June 2011, ss.112-113