Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

USING SONGS AS AUDIO MATERIALS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.378-383, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING ON THE READING COMPREHENSION SKILLS IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.330-335, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

0-6 Yaş Arasındaki Çocuklara Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, ss.80-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği

International Journal of Social Science, no.2, ss.1619-1640, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Eğitiminde En Son Uygulamalar Üzerine Bir Model İncelemesi: Avustralya Ana Dili Öğretim Programı Portfolyosu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, ss.297-319, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, no.4, ss.221-235, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnternet Projeleri Yoluyla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

2. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Münih, Almanya, 19 - 21 September 2016, ss.10-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı

Yabancılar için türkçe öğretiminde okuma, Alpaslan okur, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.200-250, 2013

Yaşam Boyu Okuma Eğitimi

Yetişkinler için Okuma Eğiyimi, Alpaslan okur, Editör, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.200-250, 2013

İstanbul Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti

Yabancılar için türkçe, Yılmaz. M. Y. , Bölükbaş F., Editör, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, ss.1-100, 2012